Pad dobiti češke elektroenergetske kompanije ČEZ

Očekivanja su da će dobit češke nacionalne elektroenergetske kompanije ČEZ (70% u državnom vlasništvu) u 2014. godini pasti, kao posljedica blage zime i umanjenja vrijednosti vjetroparkova koje kompanija posjeduje u Rumunjskoj. Pad dobiti posljedica je i konstantnog smanjivanja cijene električne energije u Češkoj, koja je sada na razini 50% od one iz 2008.godine. Analitičari očekuju nastavak pada dobiti ČEZ-a sve do 2017. godine, kada se očekuje ponovni oporavak.

Bez obzira na pad dobiti, predviđa se da dividenda u 2014. godini neće pasti, a razlog tome je zaključenje investicijskog ciklusa. Očekuje se da će država, kao najveći dioničar, po osnovi dividende za 2014. godinu, uprihoditi otprilike 440 milijuna eura. Također se očekuje da će ČEZ uputiti ponudu talijanskoj kompaniji Enel za preuzimanje Slovačkih elektrana.Priopćenja