Suglasnost na Ugovor o izmirenju dospjelog duga između JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i poduzeća Aluminij d.d. Mostar

Nadzorni odbor Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar dao je na svojoj sjednici održanoj 29. rujna 2014. godine pisanu suglasnost na Ugovor o izmirenju dospjelog duga između Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar i poduzeća  Aluminij  d.d. Mostar, te je time ovaj Ugovor stupio na snagu budući da su prethodno svoje pisane suglasnosti dali Vlada Federacije BiH i Nadzorni odbor Aluminija d.d. Mostar.Priopćenja