Skinuta oznaka tajnosti s pregovaračkih smjernica za TTIP

Vijeće Europske unije i države članice jednoglasno su odlučile skinuti oznaku tajnosti s pregovaračkih smjernica za Transatlantski sporazum o trgovini i ulaganjima (TTIP) sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ova odluka predstavlja važan korak prema osiguravanju transparentnosti u TTIP pregovorima i  svakako jača argumente koji idu u prilog sklapanju ovog važnog sporazuma.  Mandat za pregovore Transatlantskog sporazuma o trgovini i ulaganjima usvojilo je Vijeće 14. lipnja 2013. godine, a Komisija vodi pregovore u ime Europske unije. Do danas je održano sedam krugova pregovora, a posljednji se održao u Washingtonu od 29. rujna do 03. listopada 2014. godine.

Tekst pregovaračkih smjernica nalazi se na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdfPriopćenja