Prag među najposjećenijim gradovima u svijetu


Grad Prag je prema Global Destination Cities Indeks-u, 22. turistički najposjećeniji grad u svijetu i 9. najposjećeniji u Europi. Očekuje se da će Prag u 2014. godini posjetiti 4,9 milijuna turista, što je za 400 tisuća više nego prošle godine i 1,1 milijun više nego 2009. godine. Prag u 2014. godini očekuje ukupan turistički prihod od oko 3,8 milijardi EUR-a.Priopćenja