Švicarska namjerava izdvojiti 45 milijuna CHF Hrvatskoj, kao novoj članici EU

 

Savezno vijeće Švicarske konfederacije potvrdilo je namjeru izdvajanja 45 milijuna CHF za Republiku Hrvatsku na ime financijskog mehanizma predviđenog kao doprinos smanjenju razlika između starih i novih članica EU. Švicarska namjeru vidi kao gestu solidarnosti što čini osnovu za dobre gospodarske i političke odnose s Republikom Hrvatskom, kao novom članicom. Formalno će Savezno vijeće EU predložiti potpisivanje dodatka Memorandumu od 27. veljače 2006. godine, kojim su predviđeni financijski mehanizmi švicarskog doprinosa zemljama dvaju prethodnih proširenja, dok je sa švicarske strane za izdvajanje navedenih sredstava potrebno odobrenje Parlamenta.Priopćenja