Preporuke i upute za prelazak državne granice za osobe koje prelaze državnu granicu Republike Hrvatske

Odlukom o privremenoj zabrani prelaska preko granicnih prijelaza Republike Hrvatske (NN 74/20) zabranjuje se odnosno ogranicava prelazak osobama preko granicnih prijelaza od cega su izuzeti: 1. Državljani EU (bez obzira na mjesto prebivališta), Schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i clanova njihovih obitelji te državljani trecih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeca 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trecih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugorocne vize. 2. Privremena zabrana ulaska u Republiku Hrvatsku iz trecih zemalja, izuzev osoba iz tocke 1. ne odnosi se na: 2a) zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživace i suradnike, strucnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko lijecenje 2b) prekogranicne radnike 2c) prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno 2d) diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje medunarodnih organizacija i medunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija 2e) putnike u tranzitu 2f) osobe koje putuju zbog turistickih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, te osobe koje putuju radi školovanja 2g) osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u Republici Hrvatskoj) ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog Upute za zdravstveni nadzor nad osobama koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trecih zemalja: a) Za sve osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trecih zemalja, na temelju izuzeca od zabrane prelaska granice navedenih pod tockom 2g. obvezan je zdravstveni nadzor uz 14-dnevnu karantenu/samoizolaciju. Karantena/ samoizolacija se može skratiti na sedam dana ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2. b) Obveza samoizolacije za osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trecih zemalja ne odnosi se na osobe iz tocki 2a., 2b., 2c., 2d., te: 2e. putnike u tranzitu: Za putnike u tranzitu granicna policija ce, nakon što im se odobri ulazak, provjeriti jesu li napustili podrucje Republike Hrvatske u roku od 12h Navedeno pravilo moguce je primijeniti samo ako je izlazak iz Republike Hrvatske u susjednu državu koja ce mu omoguciti ulazak. 2f. - osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku zbog turistickih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, te osobe koje putuju radi školovanja. Ove osobe mogu uci u Hrvatsku bez obveze samoizolacije uz predocenje negativnog nalaza PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati (racunajuci od vremena uzimanja brisa do dolaska na granicni prijelaz), odnosno uz obvezu 14-dnevne karantene/samoizolacije ako nemaju navedeni negativni nalaz PCR pretrage. Osobe koje ulaze u Hrvatsku bez obveze samoizolacije, dužne su se u prva dva tjedna boravka u Hrvatskoj pridržavati sljedecih mjera: - Tijekom prvih 14 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku izlasci iz smještaja ogranicavaju se samo na nužne: obavljanje posla ako se radi o poslovnom razlogu ulaska u Republiku Hrvatsku, obavljanje nužnih aktivnosti uz kontinuirano pojacano provodenje higijenskih mjera. - Tijekom nužnih izlazaka iz smještaja preporucuje se koristiti masku ili prekrivalo za nos i usta, održavati fizicki razmak od drugih osoba (minimalno 1,5 metar) te provoditi higijenu ruku. - Ruke što cešce prati toplom vodom i sapunom i/ili koristiti dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje treba dobro utrljati u dlanove. Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i ociju. - Izbjegavati korištenje javnog prijevoza. U prijevoznom sredstvu poželjno je da je osoba sama ili iskljucivo s osobama koje dijele zajednicki smještaj. - Treba dosljedno izbjegavati grupiranja i okupljanja - Tijekom poslovnih sastanaka treba susretati što manji broj osoba, osigurati fizicki razmak od 1,5 metra uz dostupnost dezinfekcijskih sredstava te izbjegavati nepotrebne sastanke. - Usluge placanja obavljaju se bezgotovinskim karticnim placanjem ili on-line uslugama. - Svako jutro potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, ukoliko je viša od 37,2°C, potrebno je mjerenje ponoviti nakon 10 minuta, te ako je temperatura ponovno viša od 37,2°C potrebno je ostati kod kuce/u smještaju i javiti se lijecniku u turistickoj ili COVID-19 ambulanti, odnosno teritorijalno nadležnom epidemiologu. - U slucaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije (kašalj, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah/otežano disanje ili gubitak osjeta njuha) potrebno je ostati kod kuce/u smještaju i javiti se lijecniku u turistickoj ili COVID-19 ambulanti, odnosno teritorijalno nadležnom epidemiologu. - U slucaju nagle pojave teških, po život ugrožavajucih simptoma osoba se javlja nadležnoj hitnoj medicinskoj službi na broj 194. Više informacija - https://www.koronavirus.hr/recommendations-and-instructions-for-crossing-the-state-border/736 Internet stranica Ministarstva unutarnjih poslova koja sadrži odgovore na najcešca pitanja o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku - https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

Priopćenja