Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – objava biracima

O B J A V A B I R A C I M A IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR održat ce se u SUBOTU, 4. SRPNJA 2020. (od 7:00 do 19:00 sati) I NEDJELJU, 5. SRPNJA 2020. (od 7:00 do 19:00 sati) Održavanje izbora u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Australiji bit ce prema konzularnoj nadležnosti kako slijedi: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Canberri (ACT) Generalni konzulat Republike Hrvatske u Sydneyu (NSW, QLD, NT) Generalni konzulat Republike Hrvatske u Melbourneu (VIC, SA, TAS) Konzulat Republike Hrvatske u Perthu (WA) ROK ZA PODNOšENJE ZAHTJEVA ZA PROVJERU PODATAKA U REGISTRU BIRACA TE PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU ISTJECE U SRIJEDU 24. LIPNJA 2020. PROVJERA PODATAKA U REGISTRU BIRACA Biraci mogu pregledati svoje podatke upisane u registar biraca na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ REGISTRACIJA BIRACA BIRACI KOJI IMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Da bi mogli pristupiti glasovanju biraci s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji žele glasovati u Australiji obavezno trebaju podnijeti zahtjev za PRETHODNU REGISTRACIJU nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u kojem planiraju glasovati. Rok za podnošenje zahtjeva istjece 24. lipnja 2020. BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj moraju biti AKTIVNO REGISTRIRANI kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj. A. Ukoliko biraci posjeduju osobnu iskaznicu s adresom prebivališta izvan Republike Hrvatske bit ce registrirani po službenoj dužnosti za državu i konzularno podrucje prema adresi upisanoj u osobnoj iskaznici i ne moraju se aktivno registrirati. Ukoliko takvi biraci žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u Republici Hrvatskoj gdje ce boraviti na dan održavanja izbora, trebaju podnijeti zahtjev za PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE. Rok za podnošenje zahtjeva istjece 24. lipnja 2020. B. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s adresom prebivališta izvan Republike Hrvatske podnose zahtjev za AKTIVNU REGISTRACIJU. Rok za podnošenje zahtjeva istjece 24. lipnja 2020. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu. e-GRA?ANI Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva putem Sustava e-Gradani. Rok za podnošenje zahtjeva istjece 24. lipnja 2020. Obrasci zahtjeva dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr, na stranicama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Canberri https://mvep.gov.hr/au/te u svim niže navedenim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Australiji. Zahtjevi, uz koje obvezno valja priložiti važeci identifikacijski dokument, se podnose: a.osobno u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u uredovno vrijeme naznaceno u objavi svakog predstavništva b.poštom (poštanski žig mora biti s datumom prije ili na dan isteka roka za registraciju) c.putem elektronske pošte na adresu nadležnog predstavništva (zahtjevi trebaju biti zaprimljeni do kraja dana koji je odreden kao rok za registraciju). Kontakti za informacije i podnošenje zahtjeva za registraciju/provjeru podataka u registru biraca: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Canberri 14 Jindalee Crescent, O"Malley ACT 2606 tel. 02 6286 6988 fax: 02 6286 3544 e-mail: croemb.canberra@mvep.hr Generalni konzulat Republike Hrvatske u Sydneyu 4/379 Kent Street, Sydney NSW 2000 tel. 02 9299 8899 fax: 02 9299 8855 e-mail: crocons.sydney@mvep.hr Generalni konzulat Republike Hrvatske u Melbourneu 9/24 Albert Road, South Melbourne,VIC 3205 tel. 03 9699 2633 fax: 03 9699 8271 e-mail: GKRH.melbourne@mvep.hr Konzulat Republike Hrvatske u Perthu 9/68 St. George"s Terrace, Perth WA 6000 Tel. 08 9321 6044 fax: 08 9321 6240 e-mail: crocons.perth@mvep.hr ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja