Ministar Grlic Radman u Hrvatskom saboru predstavio Izvješce o aktivnostima i rezultatima hrvatskog predsjedanja Vijecem EU

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlic Radman predstavio je u Hrvatskom saboru Izvješce o aktivnostima i rezultatima hrvatskog predsjedanja Vijecem EU-a, od 1. sijecnja do 30. lipnja 2020. godine. Naše je predsjedanje prvo u novom institucionalnom ciklusu, nakon izbora za Europski parlament prošle godine: s novim celnicima europskih institucija, uz nove prioritete Strateškog okvira za razdoblje 2019.–2024. godine. Došlo je u završnici pregovora o novom sedmogodišnjem europskom proracunu za razdoblje 2021. - 2027., i vremenu neizvjesnosti oko izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. „Za Hrvatsku je predsjedanje Vijecem EU-a bila kruna njezina europskog puta. Sjecanje na pristupne pregovore i ulazak u EU još je uvijek svježe, a vec smo imali priliku voditi Vijece i to u vrijeme najvecih izazova za EU do sada. S obzirom na iznimne okolnosti našeg predsjedanja, možemo reci da smo ostvarili dobre rezultate, što potvrduju i brojne pozitivne ocjene naših kolega i partnera“, istaknuo je ministar. Ministar je istaknuo neke od postignuca Predsjedanja: pridonijeli smo uspostavi mehanizama zajednickog europskog odgovora na krizu; usvojena je odluka o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom; održan je Zagrebacki sastanak na vrhu putem videokonferencije te donesena Zagrebacka deklaracija; otvoreno je posljednje pregovaracko poglavlje s Crnom Gorom; osiguran je uredeni izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a; dogovoreno je stajalište Vijeca u meduinstitucijskim pregovorima o Konferenciji o buducnosti Europe; održan je Sastanak na vrhu Istocnog partnerstva putem videokonferencije te su usvojeni zakljucci Vijeca o politici Istocnog partnerstva nakon 2020. godine; ostvaren je napredak u provedbi Strateškog programa EU-a u nizu podrucja. Govoreci o provedbi Strateškog programa i drugih prioriteta, ministar je istaknuo da je postignut visoki stupanj konsenzusa oko konacnog teksta Strateških smjernica u podrucju slobode, sigurnosti i pravde; postigli smo napredak vezano uz klimu –Vijece je usvojilo dugorocnu strategiju EU o emisijama za podnošenje Okvirnoj konvenciji UN-a o klimatskim promjenama; ministri prometa usvojili su Opatijsku deklaraciju, koja daje smjernice za razvoj pomorske politike EU-a do 2030. godine; usvojili smo tri seta zakljucaka za podrucje zapošljavanja i socijalnih pitanja, ukljucujuci poboljšanje vještina i stjecanje novih vještina te demografske izazove, koji su bili jedna od kljucnih tema i prioriteta našeg Predsjedanja; tri seta zakljucaka usvojili smo i na podrucju kulture i audio-vizualne politike, te zakljucke o europskim uciteljima i trenerima za buducnost, kao i Rezoluciju o obrazovanju i obuci u Europskom semestru. Jednako tako, odmah nakon pocetke krize uzrokovane koronavirusom, aktiviran je integrirani politicki odgovor na krizu (Integrated political crisis response mechanism – IPCR); u rekordnom smo vremenu postigli suglasje o kljucnim prijedlozima poput: „Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus“; instrumenta SURE; sudjelovali smo u repatrijaciji, zajedno s drugim državama clanicama, kroz skupne konzularne napore koje je Predsjedništvo koordiniralo s Europskom službom za vanjsko djelovanje. Oko 630 000 državljana EU sigurno je vraceno svojim domovima tijekom ove krize. Izvješce ukazuje na brojne aktivnosti i postignuca u svih 10 ministarskih formacija Vijeca, a to se ocituje u usvojena 33 zakonodavna akta, u provedenih 27 trijaloga te 54 dogovorenih zakljucaka Vijeca. „Propuštena je prilika da pokažemo našu državu i njezinu bogatu kulturu brojnim gostima iz država clanica i institucija jer su mnogi sastanci otkazani, medutim to je bila realnost koju smo morali prihvatiti. Promijenili smo nacin rada i prilagodili se novim realnostima, postavljajuci standarde i za ostale koji dolaze iza nas. Možemo svi skupa biti ponosni na dobro odradeni posao, i u teškim okolnostima ostvarili smo najvažnije ciljeve koje smo sami bili zacrtali te ojacali duh solidarnosti i jedinstva unutar europske obitelji“, zakljucno je naglasio ministar Grlic Radman.

Priopćenja