VRH Tel Aviv simbolicno pomogao sadnju novog drveca u Haifi povodom Tu Bishvata

Ovih se dana po židovskoj tradiciji obilježava Tu Bishvat - pocetak nove godine drveca. U to je vrijeme u Izraelu obicaj saditi novo drvece. Tim povodom, pod pokroviteljstvom izraelskog predsjednika Reuvena Rivlina, KKL (Jewish National Fund) i AJC (Global Jewish Advocacy) organizirali su 9. veljace 2017. obilježavanje Tu Bishvata sadnjom novog drveca u Haifi, i to tocno na opožarenoj lokaciji. šumski predijeli Haife znacajno su stradali u požarima u studenome 2016. godine. Haifa je odabrana i simbolicno kao primjer suživota Židova i Arapa u Izraelu. Slogan proslave je bio: „Sadnjom drveca obnavljamo nadu“. Dogadaju je nazocio gradonacelnik Haife, Yona Yahav, te ucenici brojnih osnovnih i srednjih škola. Hrvatske protupožarne snage pridonijele su gašenju šumskih požara posebno u i oko Haife. Ispred VRH Tel Aviv novo drvo je zasadila privremena otpravnica poslova Tina Krce.

Priopćenja