Ravnatelj SOA RH Daniel Markic je kao pocasni gost otvorio prestižnu Medunarodnu konferenciju o kibernetici u Tel Avivu, Izrael, 29. sijecnja

U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Izraelu, ravnatelj SOA Daniel Markic kao pocasni gost je svojim govorom otvorio konferenciju „Cybertech“ koja se organizira jednom godišnje, zajedno s popratnom izložbom kiberneticke industrije. 18 tisuca sudionika pokazuje kako je konferencija postala prestižno mjesto za razmjenu informacija i iskustava o najnovijim tehnološkim inovacijama, izazovima i rješenjima od strane vladinih agencija i institucija, akademije i multinacionalnih tvrtki iz podrucja kiberneticke sigurnosti. Ravnatelj Markic je u svojem izlaganju istaknuo na koji se nacin Republika Hrvatska priprema i rješava izazove iz podrucja kibernetickih prijetnji. Uz njega je na konferenciji sudjelovala veleposlanica Vesela Mrden Korac, strucnjaci iz SOA-e, predstavnici HAKOM-a, Operativno-tehnickog tijela za nadzor telekomunikacija i novinar Vecernjeg lista. Na konferenciji sudjeluje 188 govornika iz 80 država, ukljucujuci clanove izraelskog kabineta i predstavnike stranih vlada, predsjednike sveucilišta, multinacionalnih i javnih tvrtki te najpoznatija strucnjaci iz podrucja kibernetike i vezanih podrucja sigurnosti. Izrael je jedna od globalno vodecih zemalja u kibernetickoj sigurnosti. Vlada Republike Hrvatske je u rujnu potpisala Memorandum o bilateralnoj suradnji u podrucju kibernetike s Vladom Izraela te je i ovaj posjet iskorišten za daljnje jacanje navedene suradnje i predstavljanje RH kao znacajnog partnera Izraela i relevantnog cimbenika u poslovima sigurnosti.

Priopćenja