Privremena otpravnica poslova Tina Krce s ucenicima srednje škole Darca Menachem Begin

Dana 3. sijecnja 2018. na poziv škole Darca Menachem Begin iz Gedere, Tina Krce, privremena otpravnica poslova u VRH Izrael, susrela se sa 40-ak ucenika koji su za izborni program izabrali diplomaciju i medunarodne odnose u okviru nastavnog programa. Privremena otpravnica poslova Tina Krce održala je zanimljivo interaktivno predavanje o Hrvatskoj; o stjecanju neovisnosti i priznavanju Republike Hrvatske, Domovinskom ratu, putu prema clanstvu u NATO-u i EU-u i drugim dosadašnjim postignucima, prirodnim i kulturnim ljepotama zemlje te o odnosima i suradnji dviju prijateljskih država Hrvatske i Izraela, s naglaskom na poveznice dviju država. Pitanja ucenika privremenoj otpravnici poslova bila su brojna; o Hrvatskoj u medunarodnim odnosima, mogucnostima za daljnji razvoj i produbljivanje odnosa Hrvatske i Izraela, radu gde Krce u Izraelu, kao i o zanimljivostima i izazovima rada u diplomaciji. U proteklih je desetak godina škola Darca Menachem Begin medu pet najuspješnijih škola u distriktu središnjeg Izraela prema postignutim rezultatima ucenika na završnim ispitima, a istice i po drugim vrijednim postignucima. Zanimljivo je i to da je jedna od 20 škola s najvecim stopama ucenika koji se pridružuju IDF-u, 94%.

Priopćenja