Predavanja veleposlanika na Model UN konferenciji Americke medunarodne škole

Veleposlanik Pjer šimunovic održao je predavanja, u ponedjeljak, 15. veljace 2016., na konferenciji „Izrael i Srednji Istok model Ujedinjeni narodi“, na Walworth Barbour Americkoj medunarodnoj školi u Even Yehudi, posvecena slomu komunizma u zemljama Srednje i Istocne Europe, te raspadu bivšeg Sovjetskog Saveza i bivše Jugoslavije. Tijekom konferencije ucenici su simulirali rad Vijeca sigurnosti UN-a, a na konferenciji su, izmedu ostalih, govorili veleposlanica Samantha Power, stalna predstavnica SAD-a pri UN-u, umirovljeni general bojnik Ya"acov Amidror, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost izraelskog premijera, i Leena-Kaisa Mikkola, finska veleposlanica u Izraelu.

Priopćenja