Povodom Zagrebackog sastanka na vrhu EU-ZB, veleposlanica RH i veleposlanik EU su održali virtualnu konferenciju s veleposlanicima država Zapadnog Balkana akreditiranim u Državi Izrael

Na inicijativu hrvatske strane, veleposlanica Vesela Mrden Korac je u ime HRPRES-a, zajedno s veleposlanikom Delegacije EU Emanuelom Giaufretom, organizirala video-konferenciju s veleposlanicima država Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) koji su akreditirani za Državu Izrael kako bi ih izvijestila o aktivnostima predsjedanja Vijecem Europske unije vezanim na politiku proširenja, s posebnim osvrtom na Zagrebacki sastanak na vrhu EU-Zapadni Balkan. Veleposlanica je istakla kako su Zagrebacki sastanak na vrhu i usvojena Zagrebacka deklaracija, nakon zakljucaka Vijeca iz ožujka o otvaranju pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, potvrdili predanost EU europskoj perspektivi država Zapadnog Balkana, solidarnost i partnerstvo tijekom pandemije uz istodobnu predanost država Zapadnog Balkana europskim vrijednostima i reformama te naglasila kako je RH od postizanja punopravnog clanstva u EU, snažan zagovornik nastavka politike proširenja, što je posljedicno i kljucan politicki prioritet HR predsjedanja, pri cemu se RH i nakon Zagrebackog sastanka na vrhu nastavlja dosljedno zalagati za politiku proširenja Unije te je i ovaj sastanak simbolicki organiziran u kontekstu snaženja dijaloga EU-WZB, na radnoj razini. Veleposlanik Giaufret je pozdravio ovakav dijalog, aktivnosti HRPRES- a, koji je unatoc izvanrednim okolnostima uspio okupiti sve relevantne dionike te digitalnim putem dogovoriti važne zakljucke koji daju platformu za daljnje produbljivanje odnosa sa Zapadnim Balkanom, posebno se osvrnuo na aktivnosti i poruke solidarnosti izmedu EU-ZB. šefovi misija država Zapadnog Balkana su izrazili cestitke i pozitivne poruke o ulozi i znacaju HRPRES-a za daljnje proširenje, posebno je istaknut znacaj zakljucaka koji se odnose na gospodarski dio odnosno paket pomoci koji bi trebao olakšati posljedice korona krize te gospodarski i ukupni društveni oporavak. Prigoda je iskorištena za razmjenu mišljenja i o aktualnim dogadanjima u Izraelu, kao i aktualnoj suradnji EU-Izrael.

Priopćenja