Potpisan novi Memorandum o razumijevanju o suradnji u podrucju poucavanja o holokaustu izmedu Republike Hrvatske i Yad Vashema

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske te Yad Vashem – svjetski centar za sjecanje na holokaust, potpisali su 29. srpnja 2019. novi Memorandum o razumijevanju o suradnji u podrucju poucavanja o holokaustu. Memorandum obuhvaca suradnju u sljedecem petogodišnjem razdoblju (od 2019. do 2024. godine), u okviru koje su predvideni godišnji seminari u Republici Hrvatskoj, kao i u Yad Vashemu, namijenjeni uciteljima predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveucilišnim profesorima i strucnjacima koji se aktivno bave edukacijom o holokaustu u Republici Hrvatskoj.

Priopćenja