Objava o registraciji biraca za izbore za Europski parlament

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael na temelju clanka 29. stavka 1. i clanka 36. stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15) daje OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRACA Pozivaju se na prethodnu (biraci koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) i aktivnu (biraci koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) registraciju u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Državi Izrael u Tel Avivu: biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u ovom, Veleposlanstvu, biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u ovom Veleposlanstvu, kako bi mogli glasovati na izborima za clanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji ce se održati u nedjelju 26. svibnja 2019. i u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu. Napominjemo kako zahtjev za aktivnu registraciju ne moraju podnijeti biraci kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, osim ako žele glasovati na podrucju druge (razlicite od adrese na osobnoj iskaznici, tj. od adrese koju su prijavili hrvatskim tijelima) diplomatske misije ili konzularnog ureda, odnosno u Republici Hrvatskoj. Prethodnu i aktivnu registraciju biraca za glasovanje u Veleposlanstvu RH u Državi Izrael u Tel Avivu biraci mogu obaviti u Veleposlanstvu najkasnije do srijede 15. svibnja 2019. u 13.00 sati. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju biraca može se podnijeti u Veleposlanstvu osobno, uputiti poštom (na adresu: Embassy of the Republic of Croatia to the State of Israel, Amot Tower, 8th floor, 2 Weizmann Street, Tel Aviv 64239), putem faksa (na br. +972 (0) 3 643 850) ili e-maila (croemb.israel@mvep.hr). Zahtjevu je potrebno priložiti presliku hrvatske putovnice ili osobne iskaznice. Svi biraci mogu do 15. svibnja 2019. provjeriti svoj upis u registar biraca u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. Veleposlanstvo RH u Državi Izrael Tel: +972 (0) 3 640 3000 Fax: +972 (0) 3 643 8503 Amot Tower, 8th floor, 2 Weizmann Street, Tel Aviv 64239 Email: croemb.israel@mvep.hr Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje: - za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja