Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i ministarstvo vanjskih poslova Države Izrael o suradnji u području digitalne diplomacije

  • Slika
Slijedom potpisanog memoranduma o suglasnosti o strateškom partnerstvu ministarstava vanjskih poslova Republike Hrvatske i Države Izrael, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael je s izraelskim kolegama iz Zagreba suorganiziralo prvi virtualni razgovor o suradnji u području digitalne diplomacije. Tijekom razgovora predstavljena su iskustva i prakse obje strane te razmotrene mogućnosti buduće suradnje. Izrael je predstavio svoje digitalne vještine i podijelio iskustva u korištenju društvenih mreža te integriranju digitalnih alata u svakodnevni rad svoje diplomatske službe, prema kojima je među vodećim državama svijeta.

Stranice