Maestro Pavao Mašic na festivalu Orgulje Svete Zemlje

Vodeci hrvatski orguljaš, maestro Pavao Mašic, dobitnik najprestižnijih svjetskih priznanja, titularni orguljaš crkve Svetoga Marka na zagrebackom Gornjem gradu, nastupio je na tradicionalnom medunarodnom festivalu Orgulje Svete Zemlje, održavši koncerte u crkvi Svetoga Petra u Jaffi, basilici Navještenja u Nazaretu, crkvi Svetoga Spasitelja u Jeruzalemu, te crkvi Svete Katarine u Betlehemu (13-16. listopada 2015.). Festival svake godine organizira franjevacka Kustodija Svete Zemlje, u crkvama na podrucju na kome je nazocna, što obuhvaca Jordan, Grcku, Cipar, Izrael, palestinske teritorije, Libanon, Siriju i Egipat. Na svom koncertnom repertoaru, maestro Mašic predstavio je i djela hrvatskih skladatelja, poput onih Giulija Baiamontija, Franje Dugana i Ante Knešaureka, te anonimnog skladatelja iz franjevackog samostana u Klanjcu iz 18. stoljeca. Koncerti maestra Mašica održani su uz potporu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tel Avivu i pod pokroviteljstvom zaklade Hrvatska kuca.

Priopćenja