Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske - objava biracima

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Tel Avivu na temelju clanka 29. stavka 1. i clanka 36. stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15) daje objavu o prethodnoj i aktivnoj registraciji biraca. Pozivaju se na prethodnu registraciju (biraci koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) i aktivnu registraciju (biraci koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Tel Avivu, kako bi mogli glasovati na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske koji ce se održati u nedjelju, 22. prosinca 2019. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati i u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu. Biraci kojima je izdana osobna iskaznica s adresom prebivališta izvan RH bit ce aktivno registrirani po službenoj dužnosti prema adresi u osobnoj iskaznici te ukoliko žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u RH, moraju podnijeti Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije. S obzirom na mogucnost drugog kruga glasovanja, biraci imaju mogucnost kod podnošenja zahtjeva, odluciti odnosi li se zahtjev i za drugi krug glasovanja, koji je predviden za nedjelju, 05. sijecnja 2020. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati. Zahtjev za registraciju podnosi se popunjavanjem obrasca za registraciju (u privitku objave) koji se u Veleposlanstvu RH u Tel Avivu može predati osobno, poštom ili putem e-maila croemb.israel@mvep.hr - skenirano, zakljucno do 11. prosinca 2019. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. Bez obzira na nacin podnošenja, zahtjev je valjan ako je vlastorucno potpisan i priloži mu se preslika važece hrvatske identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice). Svi biraci mogu do zakljucno 11. prosinca 2019. provjeriti svoj upis u registar biraca na mrežnoj stranici Ministarstva uprave RH https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/, u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. OBJAVA BIRACIMA ZAHTJEV ZA AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja