Hrvatska slavi Dan Europe na izraelskim sveucilištima

Veleposlanstvo Republike Hrvatske sudjelovalo je na obilježavanju Dana Europe na izraelskim sveucilištima, predstavljajuci izraelskim studentima Hrvatsku i studijske programe hrvatskih sveucilišta. Zajedno s misijama ostalih država clanica Europske unije, hrvatsko veleposlanstvo svoj je štand s turistickim i studijskim materijalima imalo na Danu Europe na Hebrejskom sveucilištu Jeruzalem (4. svibnja), kojom prigodom je na okruglom stolu studentima o hrvatskim videnjima dostignuca i izazova EU govorio veleposlanik Pjer šimunovic, na Sveucilištu Haifa (7. svibnja), te na Sveucilištu Ben-Gurion u Be"ershevi (18. svibnja). Izraelski su studenti pokazali veliko zanimanje za studiranje u Hrvatskoj, prvenstveno na studijima na engleskom jeziku, poput onoga na Medicinskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu, na kome vec ima studenata iz Izraela. Takoder, medu mladima u Izraelu Hrvatska je izuzetno popularno turisticko odredište.

Priopćenja