Posebna upisna kvota za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva

Na inicijativu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a sukladno zakljucku s III. Plenarne sjednice Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske održane 10. prosinca 2016. u Vukovaru, Senat Sveucilišta u Zagrebu je na 9. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 13. ožujka 2018., u sklopu Odluke o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveucilištu u Zagrebu u ak. god. 2018./2019. donio posebnu upisnu kvotu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Posebna kvota (217 mjesta) odnosi se na dvije kategorije definirane clankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovackoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Madarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Ceškoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. Donošenjem posebnih upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske ispunjen je jedan od glavnih ciljeva Sporazuma o suradnji u podrucju obrazovanja i znanosti izmedu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveucilišta u Zagrebu. Za upise u sklopu posebne kvote namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske u akademskoj godini 2018./19., kandidati se prijavljuju izravno na fakultete, a Potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Osnovne informacije o upisu s popisom studijskih programa Prijavni obrazac za izdavanje potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu

Priopćenja