Službeni posjet delegacije Grada Zadra Opcini Tivat i Boki kotorskoj

U okviru službenog posjeta Boki kotorskoj i uspostavljanja suradnje s crnogorskim gradom Tivtom, 8. lipnja 2018. godine održan je sastanak delegacija Grada Zadra i Grada Tivta u Opcini Tivat. Delegaciju Grada Zadra cinili su gradonacelnik Zadra Branko Dukic, zamjenik gradonacelnika Ante Babic, zamjenik procelnika Ureda gradonacelnika Boris Artic i profesorica na Sveucilištu u Zadru prof. dr. sc. Vanda Babic, a sastanku su nazocili i veleposlanik mr. sc. Veselko Grubišic i konzul gérant Marijan Klasic. Delegaciju je primila predsjednica Opcine Tivat prof. dr. Snežana Matijevic sa suradnicima. Grad Zadar prvi je hrvatski grad koji je uspostavio suradnju s gradom Tivtom. Zadar i cijela Boka kotorska povezani su povijesno i kulturološki, pa su tako 2017. godine Zadar i Kotor, zajedno sa šibenikom, Bergamom, Palmanovom i Peschiere del Gardom, uvršteni na UNESCO-v popis materijalne kulturne baštine kao dio venecijanskih obrambenih gradnji izmedu 16. i 17. stoljeca. Nakon konstruktivnog sastanka na kojem se razgovaralo o mogucnostima suradnje u podrucju gospodarstva, kulture, obrazovanja, turizma i daljnjem razvoju Tivta, delegacija Grada Zadra obišla je projekte Porto Montenegro i Luštica Bay te se sastala s Hrvatskim gradanskim društvom Crne Gore u Kotoru, celnicima politicke stranke Hrvatska gradanska inicijativa, predstavnicima Kotorske biskupije i hrvatskom zajednicom u Boki kotorskoj.

Priopćenja