Anketa - posebna upisna kvota Sveucilišta u Zagrebu za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Na inicijativu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Senat Sveucilišta u Zagrebu donio je posebnu upisnu kvotu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Posebna kvota odnosi se na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovackoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Madarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Ceškoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. Ljubazno molimo sve mlade pripadnike hrvatske zajednice u Crnoj Gori, koji su zainteresirani za nastavak školovanja na fakultetima Sveucilišta u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj, da ispune anketu o interesima studiranja koju možete naci na sljedecoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMTFhtcvYbZgz3rzLMcqd-7Y-4qIV08RZNFpMhnmm9h74CNA/viewform

Priopćenja