Potpisani Sporazumi o radu lektorata hrvatskog jezika i književnosti na Sveucilištima u Buenos Airesu i Rosariju

U prigodi posjete dr.sc. Matka Gluncica, državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u Argentini su potpisana dva Sporazuma o radu lektorata hrvatskog jezika i književnosti na Sveucilištima u Buenos Airesu i Rosariju. Memorandum o razumijevanju u Rosariju potpisan je 6. studenog o.g., a s argentinske strane sporazum je potpisala prof. Marta Varela, zamjenica dekana Fakulteta humanistickih znanosti i umjetnosti na kojem djeluje lektorat hrvatskog jezika. Sporazumom je predvideno djelovanje lektorata za naredne cetiri godine, uz mogucnost produljenja na novo razdoblje od 4 godine. Sporazum o radu lektorata hrvatskog jezika i književnosti u Buenos Aires potpisan je dan kasnije, a sporazum je s argentinske strane potpisao prof. Americo Oscar Cristofolo, zamjenik dekana Fakulteta humanistickih znanosti i umjetnosti na kojem djeluje lektorat hrvatskog jezika. Sporazum se primjenjuje na iduce cetiri godine, a predvidena je i mogucnost njegova produljenja. U razgovoru s celnicima oba Fakulteta, državni tajnik Gluncic ukazao je na znacaj koji Republika Hrvatska ukazuje na ocuvanje hrvatskog jezika i kulture medu potomcima hrvatskih iseljenika, a potpisani sporazumi garancija su da ce se s poducavanjem hrvatskog jezika i književnosti u Argentini nastaviti i dalje.

Priopćenja