Obavijest o upisu mladih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske na preddiplomske sveucilišne studije Fakulteta hrvatskih studija Sveucilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.

Posebna upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske odnosi se i na pripadnike hrvatske iseljenicke zajednice u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. Prava na školarinu, smještaj i prehranu studenata Hrvata izvan Republike Hrvatske izjednacavaju se s pravima studenata iz Republike Hrvatske. Svrha je osiguravanja posebne upisne kvote poticanje povratka Hrvata i hrvatskih potomaka u Hrvatsku, a u slucaju hrvatskih autohtonih zajednica u dijaspori jacanje njihovih veza s Domovinom i ocuvanje identiteta njihovih pripadnika. Fakultet hrvatskih studija utvrdio je upisnu kvotu od ukupno 53 mjesta na svojih sedam studija i elemente vrjednovanja za upis pristupnika u akademskoj godini 2020./2021. Više informacija možete pronaci na španjolskom jeziku u brošuri koja se nalazi u privitku ili na https://www.hrstud.unizg.hr/hrvati_izvan_rh

Priopćenja