IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

Na temelju clanka 29. stavka 1. i clanka 36. stavka 1. Zakona o registraciji biraca (NN 144/12, 105/15 i 98/19) objavljuje se: REGISTRACIJA BIRACA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, 4. i 5. srpnja 2020. 1. Pozivaju se na aktivnu registraciju: biraci s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji žele ostvariti svoje biracko pravo na izborima za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Buenos Airesu, 2. Pozivaju se na prethodnu registraciju: biraci s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji žele ostvariti svoje biracko pravo na izborima za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Buenos Airesu. Rok za aktivnu i prethodnu registraciju biraca za glasovanje je srijeda, 24. lipnja 2020.g Zahtjev za aktivnu/prethodnu registraciju biraca u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Buenos Airesu podnosi se uz pripadajuce obrasce i presliku osobne ili putne isprave putem e-mail adrese: croemb.ar@mvep.hr Obrasci za registraciju se nalaze na web stranici Veleposlanstva – https://mvep.gov.hr/ar/hr/ Pregled popisa biraca (putem OIB-a ili MBG-a dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/. Ako je biracu nepoznat OIB ili MBG, njega ce – na zahtjev stranke - utvrditi Veleposlanstvo RH u Buenos Airesu. Za dodatne informacije obratite se Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Buenos Airesu putem e-mail adrese: croemb.ar@mvep.hr OBJAVA BIRACIMA ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU

Priopćenja