Radionice hrvatskog jezika na podrucju Ontaria

Veleposlanstvo i GK RH u Kanadi u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske pripremalo je radionice i seminare hrvatskog jezika za djecu koja pohadaju nastavu hrvatskog jezika u osnovnim i srednjim školama, te za ucitelje na podrucju Ontaria. Organizaciji ovog zahtjevnog projekta znatno su pridonijele i hrvatske župe u Ontariu bez cije bi ukljucenosti i pomoci projekt bilo teško organizirati. Predstavnici hrvatskih institucija borave na podrucju Ontaria od 19. do 30. travnja o.g. u sljedecem sastavu: prof Milan Bošnjak, posebni savjetnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske i koordinator strucnoga tima, Jasna Anicic, viša strucna savjetnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Biljana Petljak-Zekic, viša savjetnica za razrednu nastavu u Agenciji za odgoj i obrazovanje, dr. sc. Lidija Cvikic, izvanredna profesorica na Uciteljskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu te Grozdana Lajic Horvat, dramska pedagoginja u Zagrebackom kazalištu mladih. Radionicama i seminarima za djecu i ucitelje hrvatskog jezika obuhvacene su škole u Oakvillu, Torontu, Georgetownu, Missisaugi i Ottawi. U ove je radionice ukljuceno oko 800 djece. Ovo je prvi puta da su u Kanadu službeno došli predstavnici hrvatskih državnih institucija održati ovakve radionice i seminare. 26. travnja održana je vrlo uspješna radionica u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ottawi za djecu iz hrvatske osnovne škole. Reakcija ucenika, ucitelja i roditelja jasno je pokazala koliko je ovaj projekt vrijedan i potreban za održavanje i nastavak ucenja hrvatskog jezika za djecu druge i trece generacije u Kanadi. Isto tako, ovo je bila izvrsna prilika i za predstavnike hrvatskih institucija da upoznaju nacin funkcioniranja nastave hrvatskog jezika u inozemstvu te izazove s kojima se susrecu ucitelji u Ontariu. Zbog potrebe i važnosti nastavka ucenja hrvatskog jezika, ovaj projekt potrebno je nastaviti razvijati u buducnosti.

Priopćenja