Ministrica Pejcinovic Buric na sastanku ministara vanjskih poslova G7+7 ministrica vanjskih poslova

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejcinovic Buric sudjelovala je 22. travnja 2018. na sastanku ministara vanjskih poslova G7 skupine sa sedam ministrica vanjskih poslova svijeta. Kanada predsjeda G7 od 1. sijecnja do 31. prosinca 2018. Jedan od prioriteta kanadskog predsjedanja je i ravnopravnost i osnaživanje žena kao kljucnog faktora u izgradnji mira, smanjenju siromaštva i ekonomskog rasta. U tom svijetlu Kanada je organizirala sastanak ministara vanjskih poslova G7 skupine s ministricama vanjskih poslova svijeta. Ministrica Pejcinovic Buric sudjelovala je kao jedina ministrica vanjskih poslova iz Europe, a još su sudjelovale ministrice Ekvadora, Gane, Gvatamale, Jamajke, Kolumbije i Paname. Na sastanku je razmatran položaj i uloga žena u promicanju mira i sigurnosti kao i potrebi za potporom ženama tijekom rješavanja i smirivanja konflikata u svijetu. U tom svijetlu, hrvatska ministrica govorila je o doprinosima RH po tom pitanju te istaknula kako RH spada medu uspješnije države u provedbi rezolucija o ženama, miru i sigurnosti te po zastupljenosti žena u sigurnosnom sektoru i diplomaciji prednjacimo medu EU i NATO clanicama. Prenijela je znacaj uloge žena i hrvatska iskustva u mirnoj reintegraciji Podunavlja te istaknula zastupljenost žena u obrambeno-sigurnosnom i diplomatskom sustavu Republike Hrvatske. Ovaj susret priprema je sastanka svih ministrica vanjskih poslova svijeta, koji ce se održati tijekom kanadskog predsjedanja G7, a uoci zasjedanja Opce skupštine UN-a u rujnu ove godine. Izjava ministrice Pejcinovic Buric - 1. dio Vaš preglednik ne podržava audio elemente. Preuzimanje Izjava ministrice Pejcinovic Buric - 2. dio Vaš preglednik ne podržava audio elemente. Preuzimanje

Priopćenja