Konzularni dani u Britanskoj Kolumbiji i Alberti

Konzularni dani u Britanskoj Kolumbiji i Alberti održat ce se prema sljedecem rasporedu: - Vancouver 03. ožujka 2018., u prostorijama HKŽ Precistog srca Marijinog, 3105 East 1st Avenue, Vancouver, BC, V5M 1B6, od 10 do 18 sati. - Victoria 04. ožujka 2018. u prostorijama HKŽ Sv. Leopolda Mandica, 4081 Gordon Head Rd, Victoria, BC V8N 3X7, 12 do 15 sati. - Edmonton 06. ožujka 2018. u prostorijama HKŽ Mala Gospa, 10560 98th Street, od 10 do 16 sati. - Calgary 07. ožujka 2018. u prostorijama Hrvatsko kanadskog kulturnog centra, 3010 12th Street NE, od 10 do 16 sati. Za sastanak s konzulom potrebno je zakazati termin i dobiti potrebne obrasce i upute, putem emaila con.ottawa@mvep.hr ili telefonski 613 562 78 24 Stranke bez zakazanog termina i ispravno pripremljenih isprava necemo moci primiti

Priopćenja