11. konferencija UNFCCC

U Monteralu je danas otpocela s radom 11. Konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC), te 1. Sastanak stranaka Protokola iz Kyota na kojoj sudjeluje i delegacija Republike Hrvatske...

U Monteralu je danas otpocela s radom 11. Konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC), te 1. Sastanak stranaka Protokola iz Kyota na kojoj sudjeluje i delegacija Republike Hrvatske. Na dnevnom redu Konferencije UNFCCC konvencije i Protokola iz Kyota je rasprava i donošenje odluka o uputama vezano za ispunjenje obveza država u pogledu izvještavanja o emisijama staklenickih plinova, provedbi politike i mjera za njihovo smanjenje, penalima u slucaju neispunjenja obveza, rasprave o drugom obvezujucem razdoblju (nakon 2012.) i dr. Jedna od tocaka na dnevnom redu 11. Konferencije stranaka UNFCCC je i donošenje odluke vezano za hrvatski zahtjev za povecanjem visine emisija staklenickih plinova u baznoj 1990. godini, nacrt koje je prihvacen na Sjednici Pomocnog tijela za provedbu (SBI). Hrvatskoj ce se ovom odlukom dozvoliti odredeni stupanj fleksibilnosti vezano za njenu prethodnu razinu emisija staklenickih plinova koji koji nisu pod nadzorom Montrealskog protokola, odabranu kao referentnu. Razina emisija staklenickih plinova za baznu godinu Hrvatske te narav ove fleksibilnosti Pomocno tijelo za provedbu ce razmatrati na jednoj od buducih sjednica te preporuciti nacrt odluke za usvajanje od strane Konferencije stranaka na jednoj od buducih sjednica. U radu Konferencije sudjeluje hrvatsko izaslanstvo u sljedecem sastavu: dr. Nikola Ružinski, državni tajnik, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva gda. Vesela Mrden Korac,veleposlanica RH u Kanadi gda. Irena Zubcevic, opunomoceni ministar u Misiji RH pri UN u New Yorku, gda. Jasenka Necak, nacelnica (Head of Unit), Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva, gda. Višnja Grgasovic, voditeljica Odsjeka (Head of Section) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva, dr. Vladimir Jelavic, EKONERG-Institut za energetiku i zaštitu okoliša, expert Konferencija završava s ministarskim dijelom na kojem se ocekuje usvajanje niza odluka koje se odnose na provedbu mjera i njihovo poboljšanje u kljucnim podrucjima, prijenosu tehnologija iz razvijenih država u nerazvijene, obveze stranaka da nastave s procesom pronalaženja novih tehnologija za smanjenje emisija, procjenu utjecaja i prilagodbu klimatskim promjenama i drugih odluka vezano za ispunjenje obveza stranaka prema UNFCCC konvenciji i Protokolu iz Kyota.

Priopćenja