SIMPOZIJ MORNARICA

Od 10. do 13. listopada 2006. g. u Veneciji je održan 6. Simpozij mornarica zemalja Mediterana i Crnog mora. Na ovogodišnjem izdanju Simpozija su, osim 30 zemalja s podrucja Crnoga mora i Mediterana, sudjelovale i mornarice Sjedinjenih Americkih Država, Meksika, Velike Britanije, Indije, Singapura, Južnoafricke Republike, te organizacije MARICOGECAP (Italian Cost Guard), COM CC-Mar Naples (Allied Maritime Component Command- Naples, I.M.O. International Maritime Organization, EUROMARFOR, I.H.O. (International Hydrographic Organiyation), COM JFC NAPLES, U.S. Cost Guard, E.U.M.S (European Union Military Staff), M.P.T.F. (Maritime Policy Task Force- European Commission). Tema ovogodišnjeg simpozija bila je «Dijalog i nadzor na moru» .

Od 10. do 13. listopada 2006. g. u Veneciji je održan 6. Simpozij mornarica zemalja Mediterana i Crnog mora. Na ovogodišnjem izdanju Simpozija su, osim 30 zemalja s podrucja Crnoga mora i Mediterana, sudjelovale i mornarice Sjedinjenih Americkih Država, Meksika, Velike Britanije, Indije, Singapura, Južnoafricke Republike, te organizacije MARICOGECAP (Italian Cost Guard), COM CC-Mar Naples (Allied Maritime Component Command- Naples, I.M.O. International Maritime Organization, EUROMARFOR, I.H.O. (International Hydrographic Organiyation), COM JFC NAPLES, U.S. Cost Guard, E.U.M.S (European Union Military Staff), M.P.T.F. (Maritime Policy Task Force- European Commission). Tema ovogodišnjeg simpozija bila je «Dijalog i nadzor na moru» . Hrvatska mornarica je kao i na prethodnim simpozijima bila zastupljena na najvišoj razini. Izaslanstvo je predvodio vice admiral Zdravko Kardum, a u njegovoj pratnji bili su C.F. Boris Katicin i puk. Ivica Matešic, vojni izaslanik u Veleposlanstvu RH u Rimu. Tema koju je na simpoziju predstavila Hrvatska mornarica bila je Regionalna inicijativa u okviru koje je vice admiral Kardum predocio aktivnosti Hrvatske mornarice na podrucju medunarodne suradnje i dijaloga izmedu mornarica na Jadranu Svha Simpozija je pospješivanje suradnje vojnih mornarica u smislu razmjene iskustava u zaštiti mora i sigurnosti plovidbe na Mediteranu i na Crnom moru. Prethodnih pet skupova rezultiralo je potpisivanjem sporazuma za osnivanje Regionalnog Centra za nadzor pomorskog prometa (Virtual Regional Maritime Traffic Centre), kojega se Republika Hrvatska obvezala potpisati do 15. studenog 2006. godine.

Priopćenja