Privremeni boravak stranaca u Hrvatskoj

PRIVREMENI BORAVAK STRANCA U HRVATSKOJ Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak podnosi se osobno u nadležnom diplomatskom/konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, odnosno, za strane državljane koji ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku, u nadležnoj policijskoj upravi/postaji prema mjestu gdje stranac planira boraviti. U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu zahtjev osobno mogu podnijeti državljani Kraljevine švedske, Republike Latvije i Republike Litve, stranci koji imaju prebivalište u navedenim zemljama ili oni stranci u cijoj zemlji nema hrvatskog veleposlanstva ili konzulata, a švedska im je zemljopisno najbliža. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak stranac je dužan priložiti slijedece: · dvije fotografije u boji velicine 3 x 3,5 cm koje vjerno prikazuju nositelja zahtjeva, · kopiju valjane putne isprave, · dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje (potvrda poslodavca o placi, bankovni izvadak i dr.), · dokaz o osiguranom stanovanju (vlasnicki list, ugovor o najmu stana, kupoprodajni ugovor i dr.), · dokaz o zdravstvenom osiguranju, · potvrda o nekažnjavanju države ciji je državljanin ili u kojoj ima stalni boravak (ne starija od šest mjeseci), · uplata pristojbe u iznosu od 610 SEK na racun Veleposlanstva RH Stockholm u SEB banci: 5277 100 3791. Uz to, ovisno o svrsi privremenog boravka, uz navedene priloge, stranac je dužan priložiti i drugi dokaz iz kojeg se može utvrditi opravdanost boravka u Republici Hrvatskoj (potvrdu da je ucenik ili student u Republici Hrvatskoj, radnu dozvolu, tj. ugovor o radu, dozvolu za obavljanje odredene profesionalne djelatnosti, izvod iz registra pravnih i fizickih osoba za obavljanje odredene djelatnosti, potvrdu medicinske ustanove u kojoj se lijeci ili namjerava lijeciti, izvod iz matice rodenih ili izvod iz matice vjencanih i slicno). NAPOMENA: Isprave koje se prilažu uz zahtjev moraju biti originalne, ovjereni prijepis ili ovjerena kopija, a ako je potrebno, moraju biti prevedene i odgovarajuce ovjerene za uporabu u Republici Hrvatskoj.

Priopćenja