Plan održavanja konzularnih dana

Konzularni dani - Malmö

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO JADRAN
Husie Kyrkovag 100, 212 38 Malmö

16. 9. 2023. -subota
13. 10. 2023.  -petak
4. 11. 2023.  -subota
8. 12. 2023.  -petak


Konzularni dani u- Göteborg

HRVATSKA UDRUGA VELEBIT
Hildedalsgatan 15, 417 05 Göteborg

15. 9. 2023. -petak
14. 10. 2023. -subota
3. 11. 2023.  -petak
9. 12. 2023. - subota
 

Pisane vijesti