O MOGUCNOSTI GLASOVANJA NA IZBORIMA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održati ce se: U subotu, 7. studenog 2015., od 07:00 do 19:00 h U nedjelju, 8. studenog 2015., od 07:00 do 19:00 h Za birace u Kraljevini švedskoj biti ce otvoreno biracko mjesto: Stockholm, u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske Engelbrektsplan 2/III; 114 34 Stockholm S obzirom da je rok za prethodnu i aktivnu registraciju, te promjenu mjesta glasovanja istekao 28. listopada 2015., skrecemo pozornost biracima na slijedece: Podsjecamo ovim putem da biraci koji NEMAJU prebivalište u Republici Hrvatskoj, iako se nisu aktivno registrirali, sukladno clanku 57. Zakona o registru biraca (NN 144/12) mogu na dan izbora dokazivati svoje pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje koju izdaje Veleposlanstvo, te na taj nacin ostvariti svoje biracko pravo. Biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji su ishodili e- osobnu iskaznicu s adresom prebivališta u Kraljevini švedskoj, automatski su aktivno registrirani za glasovanje iskljucivo u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu. Za glasovanje u nekoj drugoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske (npr. u Kopenhagenu ili Oslu), odnosno u Republici Hrvatskoj, navedeni biraci su do 28. listopada 2015. morali promijeniti svoju aktivnu registraciju za željeno mjesto glasovanja. Biraci koji IMAJU prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu glasovati u Veleposlanstvu iskljucivo temeljem izvršene prethodne registracije ili potvrde o glasovanju izvan mjesta prebivališta pribavljene kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj. Biraci s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se nisu prethodno registrirali, te nisu pribavili navedenu potvrdu nece moci glasovati u inozemstvu, vec samo na svom birackom mjestu u Republici Hrvatskoj. Svoj upis u registar biraca svi biraci mogu provjeriti na internetskim stranicama Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/.

Priopćenja