INFORMACIJA O ODRŽAVANJU IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

Predsjednica Republike Hrvatske donijela je 5. listopada 2015. g. Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održati ce se 8. studenog 2015.g. Za glasovanje u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima odredeno je da se izbori održavaju dva dana i to: U subotu, 7. studenog 2015., od 07:00 do 19:00 h U nedjelju, 8. studenog 2015., od 07:00 do 19:00 h Za birace u Kraljevini švedskoj biti ce otvoreno biracko mjesto: Stockholm, u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske; Engelbrektsplan 2/III; 114 34 Stockholm Kako bi svoje biracko pravo ostvarili u inozemstvu, odnosno kako bi mogli glasovati u inozemstvu, biraci moraju izvršiti aktivnu, odnosno prethodnu registraciju. Stoga, u skladu s clankom 29. i 36. Zakona o registru biraca („Narodne novine“ 144/2012 i 105/2015), u svezi s izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Stockholmu objavljuje: OBJAVU O AKTIVNOJ REGISTRACIJI I PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRACA U KRALJEVINI šVEDSKOJ BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ pozivaju se da izvrše aktivnu registraciju za glasovanje na izborima, i to u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu. Biraci koji su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom s adresom u Kraljevini švedskoj, ne moraju se aktivno registrirati vec ce automatski biti registrirani za glasovanje u Kraljevini švedskoj. Ukoliko pak žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko- konzularnog predstavništva (npr. u VRH Kopenhagen ili VRH Oslo) ili u Republici Hrvatskoj moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije. BIRACI KOJI IMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ukoliko žele glasovati u inozemstvu, moraju izvršiti prethodnu registraciju, jer ce u protivnome morati na dan izbora glasovati na izbornom mjestu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. KAKO OBAVITI AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU? Aktivna i prethodna registracija mogu se obaviti podnošenjem ispunjenog zahtjeva: U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu, Engelbrektsplan 2; 114 34 Stockholm; tel: + 46 8 4405283; Fax: + 46 8 678 8320; e-mail: vrhstock@mvep.hr Zahtjevi se u Veleposlanstvu podnose OSOBNO u radnom vremenu Veleposlanstva (radnim danom od 9 do 17 sati), putem pošte, elektronske pošte ili telefaxa. Registracija putem telefona nije moguca. Potrebno je ispuniti pripadajuci obrazac, obvezno se potpisati i priložiti presliku važeceg identifikacijskog dokumenta (PUTOVNICE ILI OSOBNE ISKAZNICE). Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za aktivnu i prethodnu registraciju je srijeda, 28. listopada 2015.godine. U istom roku mogu se vršiti i promjene, odnosno odustanak od aktivne i prethodne registracije. Istodobno vas obavještavamo da uvid u registar biraca putem OIB-a ili MBG-a gradani mogu izvršiti putem internetske stranice Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr. Za sva dodatna pojašnjenja, pozivamo vas da se obratite Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu. Obrazac za aktivnu registraciju Obrazac za prethodnu registraciju

Priopćenja