O GLASOVANJU NA IZBORIMA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske održati ce se: u nedjelju, 22. prosinca 2019., od 07:00 do 19:00 h Za birace u Kraljevini švedskoj biti ce otvoreno biracko mjesto: Stockholm, u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske Engelbrektsplan 2/III; 114 34 Stockholm Glasovanju mogu pristupiti biraci: S PREBIVALIšTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ koji su se prethodno registrirali do 11.prosinca 2019. koji su do 11.prosinca 2019. pribavili potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta u nadležnom uredu državne uprave u Republici Hrvatskoj BEZ PREBIVALIšTA U REPUBLICI HRVATSKOJ ukoliko imaju e-osobnu iskaznicu s naznacenom adresom u Kraljevini švedskoj ukoliko su izvršili aktivnu registraciju za glasovanje na birackom mjestu u Stockholmu temeljem potvrde koju im izdaje Veleposlanstvo sukladno clanku 57. Zakona o registru biraca (NN 144/12), nakon što se utvrdi da imaju biracko pravo, te da nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. VAŽNE NAPOMENE Biraci koji imaju e-osobnu iskaznicu s adresom prebivališta u inozemstvu, ukoliko nisu izvršili promjenu aktivne registracije do 11. prosinca 2019., mogu glasovati samo u državi u kojoj se nalazi naznaceno prebivalište. Biraci koji su izvršili prijavu privremenog odlaska u inozemstvo (tzv. privremena odjava do 5 god.) i dalje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se nisu prethodno registrirali, te nisu pribavili potvrdu od ureda državne uprave u Republici Hrvatskoj, nece moci glasovati u inozemstvu, vec samo na svom birackom mjestu u Republici Hrvatskoj. U slucaju održavanja drugog kruga- 5. sijecnja 2020., biti ce moguce izvršiti registraciju za glasovanje u drugom krugu do 25. prosinca 2019.

Priopćenja