Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske - objava biracima

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske ce se održati: u nedjelju, 22. prosinca 2019. od 07:00 do 19:00 h Za birace u Kraljevini švedskoj biti ce otvoreno biracko mjesto: Stockholm, u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske; Engelbrektsplan 2/III; 114 34 Stockholm Kako bi svoje biracko pravo ostvarili u inozemstvu, odnosno kako bi mogli glasovati u inozemstvu, biraci moraju izvršiti aktivnu, odnosno prethodnu registraciju. BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ pozivaju se da izvrše aktivnu registraciju za glasovanje na izborima, i to u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu. Biraci koji posjeduju ili su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom s adresom u Kraljevini švedskoj, ne moraju se aktivno registrirati vec ce automatski biti registrirani za glasovanje u Kraljevini švedskoj. Ukoliko pak žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko- konzularnog predstavništva (npr. u VRH Kopenhagen ili VRH Oslo) ili u Republici Hrvatskoj moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije. BIRACI KOJI IMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ukoliko žele glasovati u inozemstvu, moraju izvršiti prethodnu registraciju, jer ce u protivnome morati na dan izbora glasovati na izbornom mjestu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. Navedeno vrijedi i za birace koji su prijavili privremeni odlazak iz Republike Hrvatske (tzv. privremena odjava do 5 godina). KAKO OBAVITI AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU? Aktivna i prethodna registracija mogu se obaviti podnošenjem ispunjenog zahtjeva: U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu, Engelbrektsplan 2; 114 34 Stockholm; tel: + 46 8 4405283; Fax: + 46 8 678 8320; e-mail: vrhstock@mvep.hr Zahtjevi se u Veleposlanstvu podnose osobno u radno vrijeme Veleposlanstva (od 9 do 17 h), putem pošte, elektronske pošte ili telefaxa. Registracija putem telefona nije moguca. Potrebno je ispuniti pripadajuci obrazac, obvezno se potpisati i priložiti presliku važeceg identifikacijskog dokumenta (PUTOVNICE ILI OSOBNE ISKAZNICE). Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za aktivnu i prethodnu registraciju je srijeda, 11. prosinca 2019. U istom roku mogu se vršiti i promjene, odnosno odustanak od aktivne i prethodne registracije, tako da svi biraci mogu do navedenog roka provjeriti svoj upis u registar biraca u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. S obzirom na mogucnost održavanja drugog kruga glasovanja, pozivaju se biraci da se, prigodom podnošenja zahtjeva za prethodnu ili aktivnu registraciju za prvi krug glasovanja, izjasne i za drugi krug glasovanja. Za sva dodatna pojašnjenja, pozivamo vas da se obratite Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu. ZAHTJEV ZA AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU

Priopćenja