Godišnja regionalna konferencija parlamentarnih zastupnica o jednakosti spolova

Izaslanstvo Hrvatskog sabora predvodeno potpredsjednicom Saborskog odbora za jednakost spolova gdom. Sanjom Puticom sudjelovalo je na Godišnjoj regionalnoj konferenciji parlamentarnih zastupnica o jednakosti spolova održanoj u Tirani 26.-28. travnja 2016. Fokus Konferencije bio je na pitanjima osnaživanja politickog angažiranja žena na lokalnim razinama i u gospodarstvu. Gda Putica posebno je istaknula važnost uloge žena u procesima demokratizacije. Naglasila je odgovornost parlamentarnih zastupnica i žena na vodecim položajima u poslovnom svijetu da svojim utjecajem i izmjenama zakonskih okvira doprinose poboljšanju položaja žena u društvu. Hrvatska veleposlanica u Albaniji gda Sanja Bujas-Juraga prisustvovala je plenarnom dijelu Konferencije.

Priopćenja