Predstavnice USKOK-a u posjetu Albaniji

Koncem ožujka su u trodnevnom radnom posjetu u sklopu EU projekta EURALIUS IV u Albaniji boravile ravnateljica USKOK-a Tamara Laptoš i zamjenice ravnateljice Marija Vucko i Nataša ?urovic. Svrha radnog posjeta bio je prijenos znanja i iskustva USKOK-a albanskim državnim tužiteljima. Predavanja su održana u Tirani i Vlori. Predstavnice USKOK-a posjetile su i Veleposlanstvo RH u Tirani u pratnji Koraljke Bumci, sutkinje USKOK-a s dugotrajnijim angažmanom u projektu EURALIUS IV, gdje ih je primila veleposlanica Sanja Bujas-Juraga. Veleposlanica je izrazila zadovoljstvo angažmanom hrvatskih strucnjaka u obuci albanskih kolega za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala i doprinosom albanskoj pravosudnoj reformi kroz EURALIUS, ali i druge projekte EU-a.

Priopćenja