Twinning projekt „Jacanje vanjskih revizijskih kapaciteta“

U Tirani je 6. svibnja održana konferencija povodom pokretanja Twinning projekta „Jacanje vanjskih revizijskih kapaciteta“ (Strengthening of External Auditing Capacities). Projekt financira EU iz IPA fondova, a nositelji su poljski Vrhovni ured za reviziju (NIK) i hrvatski Državni ured za reviziju kao junior partner. Na konferenciji su sudjelovali celni dužnosnici svih triju državnih revizijskih institucija ukljucenih u projekt: Bujar Leskaj, predsjednik Albanskog vrhovnog ureda za reviziju (KLSH), Krzysztof Kwiatkowski, predsjednik NIK, i glavni državni revizor RH mr. Ivan Klešic. Veleposlanica EU u Albaniji Romana Vlahutin u svom je govoru naglasila važnost vanjske revizije za razvoj civilnog društva i vladavine prava u Albaniji. Hrvatska veleposlanica Sanja Bujas-Juraga istaknula je važnost neovisnosti državnih revizijskih institucija i kao njihov glavni zadatak nadzor i poticanje odgovornijeg upravljanja proracunskim sredstvima. U prijenosu znanja i iskustava najvišeg poljskog i hrvatskog državnog tijela za reviziju, fokus ce biti na podršci albanskom Vrhovnom državnom uredu za reviziju u stvaranju pravnog okvira, modernizaciji i jacanju kapaciteta za izradu kvalitetnih izvješca kakva su nužna u borbi protiv korupcije. Hrvatskog glavnog državnog revizora g. Klešica je nakon konferencije albanski predsjednik Bujar Nishani odlikovao „za posebne gradanske zasluge“ tj. doprinos u razvoju kapaciteta i modernizaciji albanske državne revizije

Priopćenja