Uloga veleposlanstva

Primarna misija Veleposlanstva Republike Hrvatske u Rabatu, s veleposlanikom na čelu, jest zastupanje Hrvatske, provedba hrvatske vanjske politike, te promicanje hrvatskih interesa u Maroku i Zapadnoj Africi.

Veleposlanstvo pridonosi promicanju prijateljskih odnosa između Hrvatske i Maroka kroz svoje kontakte u zemlji, kao i organiziranjem posjeta hrvatskih državnih dužnosnika ili javnih osoba te razmjenom pogleda između dužnosnika dviju zemalja. Pridonosi također razvijanju bilateralnih odnosa na političkoj, gospodarskoj, kulturnoj, znanstvenoj, tehničkoj i drugim razinama.

Pored toga, jedna od uloga Veleposlanstva jest i praćenje razvoja unutarnjih prilika u zemlji (političke i društvene klime te glavnih društvenih pitanja) kao i vanjsku politiku zemlje primateljice, a sve kako bi se hrvatskim državnim tijelima omogućilo što bolje razumijevanje stvarnog stanja u zemlji te njenih odnosa s međunarodnom zajednicom.

Naposljetku, Konzularni odjel Veleposlanstva vodi računa o zaštiti hrvatskih građana u Maroku. Obavlja niz konzularnih usluga, kao što su izdavanje putovnica, putnih listova, sprovodnica, ovjere, punomoći, ali i organizira i državne izbore u Maroku, te po potrebi pruža pomoć u posredovanju s lokalnim vlastima. U izvanrednim okolnostima, koordinira evakuaciju hrvatskih građana iz zemlje. Stranim državljanima izdaje vize i pruža niz drugih konzularnih usluga.