Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Česta pitanja

ČESTA PITANJA
Dane informacije su općenite, ne uzimaju u obzir osobne ili specifične okolnosti svakog pojedinog slučaja te se stoga ne bi trebale smatrati osobnim, profesionalnim ili pravnim savjetom korisniku. Za sva konkretna pitanja i dodatne informacije potrebno se izravno obratiti nadležnim tijelima država članica.

1. Koje su države članice Schengenskog područja?
Schengensko područje obuhvaća državna područja 27 zemalja ("Schengenske države") bez graničnih kontrola između njih. Te su države: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Hrvatska (od 1. siječnja 2023.), Mađarska, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Švicarska. Ove države u cijelosti primjenjuju zajedničku viznu politiku prilikom izdavanja viza za kratkotrajni boravak.

2. Što je schengenska viza?
Viza koja omogućuje:

 • namjeravani boravak na Schengenskom području u trajanju do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana (kratkotrajna viza);

 • tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračnih luka na Schengenskom području (zrakoplovno-tranzitna viza).

Općenito, schengenska viza omogućuje posjet bilo kojoj Schengenskoj državi tijekom istog putovanja, u skladu s rokom valjanosti i odobrenim trajanjem boravka izdane vize.
Schengenska viza nije prikladna ako želite boraviti u nekoj državi Schengenskog područja dulje od 90 dana, zaposliti se ili pokrenuti poslovanje, obrt ili profesionalnu djelatnost.

3. Trebam li vizu za ulazak u Schengensku državu?
Kako biste saznali trebate li vizu za ulazak u Schengensku državu, pogledajte pregled viznog sustava na našoj web straniciPregled viznog sustava.
 

4. Član sam obitelji državljanina država članica Europske Unije/Europskog gospodarskog prostora/Švicarske. Primjenjuje li se na mene uobičajeni postupak prilikom ishođenja vize?
Članovi obitelji građana EU/EEG/Švicarske koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje (znači da građanin EU/EEG/Švicarske boravi ili putuje u državu članicu koja nije njegova/njezina zemlja podrijetla) imaju određene proceduralne olakšice prilikom podnošenja zahtjeva.
Osnovni kriteriji koje trebaju ispuniti su sljedeći:

 • građanin EU je ostvario svoje pravo na slobodno kretanje
 • član obitelji (podnositelj zahtjeva) pripada jednoj od kategorija obuhvaćenih Direktivom 2004/38/EZ
 • član obitelji (podnositelj zahtjeva) prati građanina EU/EEG/Švicarske ili mu se pridružuje u Schengenskoj državi odredišta.

Za dodatne informacije, pogledajte našu web stranicu – Članovi obitelji građana EU/EGP/ Švicarske– vize

5. Gdje mogu predati svoj zahtjev za vizu?
Zahtjev za schengensku vizu morate podnijeti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu države koju namjeravate posjetiti, odnosno – ako namjeravate posjetiti više od jedne Schengenske države, u diplomatsko-konzularnom predstavništvu države vašeg primarnog odredišta (tj. glavna svrha boravka ili najduži boravak).
Ako namjeravate posjetiti više Schengenskih država u kojima će boravci će biti jednake duljine, morate podnijeti zahtjev u diplomatsko-konzularnom predstavništvu zemlje čije vanjske granice prve prelazite prilikom ulaska u Schengensko područje.
Općenito, zahtjev za vizu morate podnijeti u diplomatsko- konzularnom predstavništvu koje je teritorijalno nadležno za državu u kojoj zakonito boravite.

6. Mogu li ući u Schengensko područje u zemlji X, dok mi je vizu izdala Schengenska država Y?
U pravilu možete prijeći bilo koju schengensku granicu s vizom koju je izdala neka Schengenska država. Međutim, viza za kratkotrajni boravak ne daje vam automatski pravo na ulazak u Schengensko područje. Vidi pitanje 16. o provjerama na vanjskim granicama.

7. Koliko dugo mogu ostati u Schengenskom području na temelju svoje vize?
Schengenska viza je viza za kratkotrajni boravak koja se u obliku naljepnice unosi u putnu ispravu. Definicija „kratkotrajnog boravka“ je boravak od „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana“. To znači da je ukupno trajanje boravka maksimalno 90 dana, u bilo kojem razdoblju od 180 dana.
Točno razdoblje važenja vize naznačeno je na naljepnici vize ispod polja „Trajanje boravka”.
S vizom za jednokratni ulazak možete ući u Schengenski prostor samo jedanput. To je naznačeno na naljepnici vize ispod polja „Broj ulazaka“ „1“. Viza za dva ili više ulazaka omogućuje dva ili više ulazaka tijekom valjanosti vize. To je naznačeno na naljepnici vize s „02“ ili „MULT“ ispod polja „Broj ulazaka“.

8. Koliko traje postupak izdavanja vize?
U pravilu nakon što se zahtjev za Schengensku vizu podnese u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu, odluka se donosi u roku od 15 kalendarskih dana. Ovaj rok se može produljiti do 45 dana.

9. Koliko vremena prije početka planiranog putovanja trebam podnijeti zahtjev za vizu?
Zahtjevi se mogu podnijeti najranije šest mjeseci prije početka namjeravanog putovanja. Pomorci koji obavljaju svoje dužnosti mogu podnijeti zahtjev najranije devet mjeseci prije početka namjeravanoga putovanja.  Zahtjevi za vizu u pravilu moraju biti podneseni najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanoga putovanja.

Preporuča se da se prilikom podnošenja zahtjeva vodi računa o državnim praznicima schengenske države odredišta kao i države u kojoj se podnosi zahtjev za vizu. 

Nositelji vize za više ulazaka (koja vrijedi najmanje šest mjeseci) mogu podnijeti zahtjev za novu vizu prije isteka te vize.

10. Koliko košta podnošenje zahtjeva za vizu?
Opća pristojba za vizu u iznosu od 80 EUR naplaćuje se u trenutku podnošenja zahtjeva.
Državljani zemalja s kojima je EU sklopila Sporazume o olakšanom izdavanju viza plaćaju pristojbu od 35 EUR. Molimo pogledajte popis na našoj web stranici – Propisi
Od plaćanja pristojbi na zahtjeve za vizu oslobođeni su podnositelji zahtjeva koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:

 • djeca do navršenih 12 godina

 • učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe;

 • istraživači, koji dolaze u svrhu istraživanja; kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005.

 • predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija;

 • članovi obitelji građana EU/EGP/ Švicarske koji putuju s njima ili im se pridružuju; obuhvaćenih Direktivom 2004/38/EZ. Vidi pitanje 4.

Države članice primjenjuju i druga neobvezna izuzeća od plaćanja pristojbi za vizu. Detaljne informacije o tome možete dobiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u kojem namjeravate podnijeti zahtjev.
Ako zahtjev za vizu podnesete kod vanjskog pružatelja usluga, bit će vam naplaćena naknada za uslugu neovisno od mogućih izuzeća od plaćanja pristojbe za vizu.
 
11. Moja putovnica ističe za dva mjeseca. Mogu li podnijeti zahtjev za vizu?
U načelu nije moguće podnijeti zahtjev. Uvjet je da putna isprava vrijedi još najmanje tri mjeseca NAKON namjeravanog dana odlaska iz Schengenskog područja. Međutim, u opravdanim hitnim slučajevima, diplomatsko-konzularno predstavništvo može odstupiti od ovog pravila.
 
12. Koje dokumente trebam priložiti prilikom podnošenja zahtjeva za vizu?
Informacije o dokumentima koje je potrebno dostaviti možete pronaći na sljedećoj stranici –Dokumentacija uz zahtjev.
 
13. Moju vizu izdao je, na primjer, njemački konzulat. Mogu li koristiti ovu vizu za putovanje u druge Schengenske države?
Da. Prema schengenskim pravilima, schengenska viza općenito vrijedi za sve zemlje Schengenskog prostora.

Ipak, vodite računa da zahtjev uvijek morate podnijeti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu države koja je vaše primarno odredište (Vidi pitanje 5.). Teritorijalna valjanost vaše vize navedena je na naljepnici vize u polju „Vrijedi za“. Vidi pitanje 16. o provjerama na vanjskim granicama
 

14. Mogu li napustiti Schengensko područje i ponovno se vratiti sa svojom schengenskom vizom?
Schengenska viza omogućuje jedan ili više ulazaka. S vizom za jednokratni ulazak možete ući u Schengensko područje samo jedanput. To je naznačeno na naljepnici vize s „01“.

S vizom koja omogućuje dva ili više ulazaka možete ući dva ili više puta tijekom valjanosti vize. Vidi također pitanje 7.
 

15. Imam važeću dugotrajnu vizu/dozvolu boravka za državu članicu Schengenskog područja. Trebam li drugu vizu za putovanje u ostale Schengenske države?
Ne. Dugotrajna viza ili dozvola boravka koju je izdala Schengenska država omogućuje vam putovanje ili boravak u drugim Schengenskim državama, uz poštovanje maksimalnog trajanja „kratkotrajnog boravka“ (boravak od „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana“).
 

16. Moram li na vanjskim Schengenskim granicama predočiti neki drugi dokument osim putne isprave sa schengenskom vizom?
Viza za kratkotrajni boravak ne daje vam automatski pravo na ulazak u Schengensko područje. Na granici (ili tijekom drugih kontrola) možda ćete uz vizu morati predočiti i dodatnu dokumentaciju, na primjer dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje tijekom boravka i za povratak. Stoga se preporučuje ponijeti preslike dokumenata koje ste predočili prilikom podnošenja zahtjeva za vizu (npr. jamstvena ili pozivna pisma, potvrde o putovanju, ostale dokumente koji potvrđuju svrhu vašeg boravka).


17. Imam letove s presjedanjem, sa zaustavljanjem u zračnoj luci schengenske države. Moram li podnijeti zahtjev za zrakoplovno-tranzitnu vizu ili za vizu za kratkotrajni boravak?
Važno je razlikovati dvije situacije:

 • tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračne luke (nastavak putovanja prilikom kojeg ne napuštate međunarodni tranzitni prostor zračne luke)
 • tranzit preko državnog područja države članice, iako ograničen na zračnu luku (nastavak putovanja prilikom kojeg napuštate međunarodni tranzitni prostor zračne luke).

Zrakoplovno-tranzitna viza (viza A) omogućuje prolaz kroz međunarodni tranzitni prostor zračne luke na području schengenske države i presjedanje na let za zemlju koja nije članica Schengenskog područja. Zrakoplovno-tranzitna viza (viza A) ne dopušta ulazak na područje Schengena (na primjer, odsjesti u hotelu ili nastaviti putovanje prema drugoj schengenskoj državi). 
 
Putovanje u schengensku državu preko druge schengenske zračne luke ne smatra se zrakoplovnim tranzitom kao ni putovanje u državu izvan Schengenskog područja preko dviju schengenskih zračnih luka. Svi letovi između dviju ili više schengenskih država smatraju se „domaćim“ letovima. Ovisno o državljanstvu, možda ćete trebati vizu za kratkotrajni boravak (viza C) prilikom ulaska na Schengensko područje, čak i ako boravak traje svega nekoliko sati i ostajete u zračnoj luci (ali izvan međunarodnog tranzitnog prostora).
 

18. Može li se produljiti trajanje moje vize?
Prilikom podnošenja zahtjeva za produljenje vize, morate dokazati da zbog više sile ili zbog humanitarnih razloga ili zbog ozbiljnih osobnih razloga niste u mogućnosti napustiti državno područje država članica prije isteka vaše vize ili odobrenog razdoblja boravka.
U pravilu, viza se može produljiti samo ako ste u schengenskom području boravili manje od 90 dana, u proteklih 180 dana te ako vaša trenutna viza nije istekla.

19. Moja viza je odbijena. Što mogu učiniti? Hoće li mi biti vraćena naknada za vizu?
Protiv ove odluke možete izjaviti žalbu. Odluka o odbijanju schengenske vize i razlozi odbijanja priopćavaju se putem standardnog obrasca koji izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo države članice koja je odbila vizu. Obavijest o odbijanju mora sadržavati razloge na kojima se temelji odbijanje zahtjeva te postupak i rokove za podnošenje žalbe.
Kada država članica zastupa drugu državu u postupku izdavanja viza (npr. Francuska zastupa Nizozemsku), žalbeni će postupak biti države članice koja je donijela konačnu odluku, tj. države članice koja zastupa, a to je u ovom primjeru Francuska.
Pristojba za vizu se ne vraća ako je viza odbijena. Pristojba za vizu pokriva troškove obrade zahtjeva za vizu.
U slučaju da je Vaš zahtjev za vizu bio ranije odbijen, možete ponovno podnijeti novi. Ipak, preporuča se da prije podnošenja novog zahtjeva uzmete u obzir razloge prethodnog odbijanja i da ih po potrebi otklonite.