Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Nizozemska

Opći podaci

Službeni naziv:         Kraljevina Nizozemska

Glavni grad:              Amsterdam

Površina:                    41.526 m2

Broj stanovnika:       17.282.163

Službeni jezik:           nizozemski jezik i frizijski jezici

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama: EU, WTO, IMF, EMU, OECD, EBRD, IBRD.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

708,3

737,1

773,4

807,7

800 095

BDP po stanovniku (EUR)

41 600

43 000

44 900

42 020

45 870

Realni rast BDP-a (%)

2,2

3,2

2,6

1,8

-3,7

Inflacija (%)

0,9

1,3

1,4

2,7

1,1

Nezaposlenost (%)

6,0

4,8

3,8

3,4

3,8

Izravna strana ulaganja (milijardi USD)

241,65

96,25

-239,33

28,05

35,6

Izvor: Eurostat, The World Bank (fdi)

 

Struktura BDP-a u 2019: uslužni sektor 69,75%, industrija 17,8% i poljoprivreda 1,66%.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

 

U milijardama  EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

516,2

577,1

612,2

633,8

482,8

UVOZ

452,8

508,4

547,3

568,4

424,9

UKUPNO

969,0

1 085 ,5

1 159,5

1 202,2

907,7

RAZLIKA

63,4

68,7

64,9

65,4

57,9

Izvor: Eurostat

Najznačajnije zemlje izvoza u 2020: Njemačka (22,1%), Belgija (10,1%), Francuska (8,3%), Ujedinjena Kraljevina (7,5%%), SAD (4,4%), Italija (3,9%), Španjolska (3,1%), Poljska (2,8%), Kina (2,6%), Švedska (2,3%), Češka (1,8%), Švicarska 1,5%).

 

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2020: strojevi uključujući i računala (15,3%), električni strojevi i oprema (13,9%), mineralna goriva, uključujući i ulje (8,8%), farmaceutski proizvodi (7,3%), optički, tehnički i medicinski uređaji (5,5%), vozila (3,9%), plastika i plastični proizvodi (3,7%), organske kemikalije (2,7%), ostali kemijski proizvodi (2,2%), željezo, čelik (1,8%).

 

Najznačajnije zemlje uvoza u 2020: Njemačka (17%), Belgija (9,8%), Kina (9,3%), SAD (8,1%), Ujedinjena Kraljevina (8,1%), Francuska (3,7%), Rusija (3,4%), Norveška (2,6%), Italija (2,5%), Irska (2%).

 

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2020: električni strojevi i oprema (16,3%), strojevi uključujući i računala (14,4%), mineralna goriva i ulja (10,7%), farmaceutski proizvodi (5,9%), vozila (5,7%), optički, tehnički i medicinski uređaji (4,6%), plastika i plastični proizvodi (2,9%), organske kemikalije (2,4), ostali kemijski proizvodi (1,9%), željezo, čelik (1,7%).

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

                                                                                                                            

     U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

323,0

166,2

168,3

202,1

222,5

UVOZ

773,8

849,4

879,8

977,5

895,9

UKUPNO

1 096,8

1 015,6

1 048,1

1 179.6

1 118,4

RAZLIKA

-450,8

-683,2

-711,5

-775,4

-673,4

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3002

Ljudska i životinjska krv, pripremljena za uporabu

26.567.144

11,99

2.

8504

Električni transformatori

11.810.535

5,33

3.

9406

Montažne zgrade, dovršene ili nedovršene

7.325.523

3,31

4.

4819

Kutije, kutijice, vreće i drugi spremnici za pakiranje

6.318.554

2,85

5.

3923

Proizvodi za prijevoz i pakiranje robe, od plastičnih masa

6.112.735

2,76

Prikazan izvoz

58.134.491

26,23

Ukupan izvoz

221.638.688

100,0

Izvor: DZS

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

27.716.255

5,09

2.

0203

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno

24.395.041

4,48

3.

0201

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

24.086.237

4,42

4.

3301

Eterična ulja

21.363.268

3,92

5.

3307

Pripravci za brijanje

20.692.337

3,80

Prikazan uvoz

118.253.138

21,70

Ukupan uvoz

545.025.420

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 

 • Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata (datum potpisivanja: 29.7. 2013.; privremena primjena 1/13; objava u NN-MU: 3/4/14; stupanje na snagu: 30.06. 2014.; objava stupanja na snagu: 6/14)

 

 • Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o međunarodnom cestovnom prometu (datum potpisivanja: 20. 9. 1994.; objava u NN-MU: 12/94; stupanje na snagu: 1. 5. 1995.; objava stupanja na snagu: 1/97)

 

 • Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zračnom prometu (datum potpisivanja: 30. 04. 1996.; privremena primjena: 30. 5. 1996.; objava u NN-MU: 09/96; stupanje na snagu: 1. 11. 1996.; objava stupanja na snagu: 1/97)

 

 • Memorandum o razumijevanju između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva vanjske trgovine Kraljevine Nizozemske (datum potpisivanja: 13. 5. 1996.; stupanje na snagu: 13. 5. 1996.)

 

 • Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske (datum potpisivanja: 28. 4. 1998.; objava u NN-MU: 10/98; stupanje na snagu: 1. 6. 1999.; objava stupanja na snagu: NN-MU 07/99)
 • Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju (datum potpisivanja: 11. 9. 1998.; objava u NN-MU: 05/99; stupanje na snagu: 1. 10. 2000.; objava stupanja na snagu: 11/00)

 

 • Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske (datum potpisivanja: 11. 9. 1998.; objava u NN-MU: 02/99; stupanje na snagu: 1. 10. 2000.; objava stupanja na snagu: 11/2000-698)

 

 • Memorandum o razumijevanju između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Kraljevine Nizozemske u 1999. i 2000. (datum potpisivanja: 16. 11. 1998.; stupanje na snagu 16. 11. 1998.)

 

 • Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu (datum potpisivanja: 23. 5. 2000.; objava u NN-MU: 03/2001; stupanje na snagu: 6. 4. 2001.; objava stupanja na snagu: 05/01)

 

 • Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o suradnji na smanjenju emisija štetnih plinova u skladu s člankom 6. Protokola iz Kyota (datum potpisivanja: 18. 5. 2001., stupanje na snagu: 18. 5. 2001.)

 

 • Memorandum o razumijevanju između Ministarstva za gospodarske poslove Kraljevine Nizozemske i Ministarstva za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Republike Hrvatske o programu gospodarske suradnje za godine 2004. i 2005(datum potpisivanja: 30. 1. 2004.; stupanje na snagu: 30. 1. 2004.)

 

 • Memorandum o razumijevanju o predprisutnom programu Matra za 2005. godinu između Ministarstva europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske  (datum potpisivanja: 15. 11. 2004.; stupanje na snagu: 15. 11. 2004.)

 

 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Kraljevine Nizozemske o predpristupnom programu PSO za 2005. (datum potpisivanja: 7. 6. 2005., stupanje na snagu: 7. 6. 2005.)

 

 • Dogovor između ministra vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske i ministra financija Republike Hrvatske za financiranje projekta br. NOK07/HR/3/2 "Razvoj sustava poslovnog izvještavanja i analize Ministarstva financija" (datum potpisivanja 29. 4. 2008., stupanje na snagu 29. 4. 2008.)

 

 • Dogovor između ministra vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske i ministra financija Republike Hrvatske za financiranje projekta br. NOK07/HR/3/1 "Razvoj upravljanja ljudskim potencijalima i preuređenje konferencijskih dvorana i arhiva s knjižnicom" (datum potpisivanja 29. 4. 2008., stupanje na snagu 1. 5. 2008.)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657