Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Mađarska

Opći podaci

Službeni naziv:                   Mađarska

Glavni grad:                        Budimpešta

Površina:                             93.030 km2

Broj stanovnika:                9,9 milijuna

Službeni jezik:                    mađarski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EU, WTO, IMF, IBRD, EBRD, FAO, OECD i dr.

Gospodarski profil

                                     
Makroekonomski pokazatelji
 
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
BDP, tekuće cijene (milijarde EUR) 124,1 131,9 143,8 131,4 153,5
BDP po stanovniku (EUR) 12 700 13 500 14 900 13 400 13 690
Realni rast BDP-a (%) 4,0 3,3 4,9 -6,4 7,1
Inflacija (%) 2,4 2,8 3,4 3,3 5,2
Nezaposlenost (%) 4,4 3,6 3,4 4,4 4,1
Izravna strana ulaganja (milijarde USD) -12,4 -75,2 15,2 4,7 5,7
Izvor: Eurostat, The World Bank, IMF
Struktura BDP-a: poljoprivreda 3,4%, industrija 24,5% i usluge 56,6%.
Najvažniji sektori industrije: rudarstvo, metalurgija, građevinski materijali, prerađena hrana, tekstil, kemikalije (lijekovi), motorna vozila.
 
Vanjskotrgovinska razmjena
                                                                                                        U milijardama EUR
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 100,8 106,6   111,4 101,5 119,9
UVOZ 95,2 102,7   106,5 95,7 120,0
UKUPNO 196,0 209,3   217,9 197,2 339,9
RAZLIKA 5,6 3,9      -4,9 5,8 -0,1
Izvor: Eurostat
Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 26,9%, Italija 5,8%, Rumunjska 5,5%, Slovačka 5,2%, Austrija 4,7%.
Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i oprema, drugi proizvodi, prehrambeni proizvodi, sirovine, gorivo i struja.
Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 23%, Kina 8,2%, Austrija 6%, Slovačka 5,8%, Poljska 5,6%.
Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i oprema, drugi proizvodi, gorivo i energija, prehrambeni proizvodi, sirovine.                       
 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
 
                                                                                                                U milijunima EUR
  2018. 2019. 2020. 2021. I.- VI. 2022.
IZVOZ 496,5 630,8 1 063,1 1 517,3 1 334,2
UVOZ 1 815,9 2 107,0 1 769,8 2 103,1 1 471,0
UKUPNO 2 312,4 2 737,8 2 832,7 3 620,4 2 805,2
RAZLIKA -1 319,4 -1 476,2 -706,7 -585,8 -136,8
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 2709 Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala 761.941.624 50,2
2. 2716 Električna energija 154.861.823 10,2
3. 3102 Dušična gnojiva, mineralna i kemijska 37.036.639 2,4
4. 0103 Žive svinje 32.318.933 2,1
5. 2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici 28.549.452 1,9
Prikazan izvoz 1.014.708.741 66,8
Ukupan izvoz 1.517.348.741 100,0
Izvor: DZS
 
                STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 2716 Električna energija 248.802.392 11,8
2. 3004 Lijekovi 189.123.965 9,0
3. 2711 Naftni plinovi i plinoviti ugljik 115.489.438 5,5
4. 8703 Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba 108.171.851 5,1
5. 3002 Ljudska krv, životinjska krv,  cjepiva, toksini 86.745.048 4,1
Prikazan uvoz 748.332.694 35,5
Ukupan uvoz 2.103.050.041 100
Izvor: DZS
 
 
Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o uzajamnom skladištenju obveznih zaliha sirove nafte i naftnih derivata  (datum potpisivanja: 8.2.2011.; objava u NN-MU: 11/2011; stupanje na snagu:28.9.2011.;objava stupanja na snagu13/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o zajedničkom istraživanju i eksploataciji ležišta ugljikovodika koja se nalaze duž zajedničke državne granice (datum potpisivanja: 8.2.2011.; privremena primjena: 25.3.2011.; objava u NN-MU:  5/2011; stupanje na snagu: 3.6.2011.;objava stupanja na snagu 6/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o suradnji u cilju jačanja sigurnosti opskrbe energijom (datum potpisivanja:8.2.2011.;privremena primjena:10.3.2011.;objava u NN-MU: 8/2011; stupanje na snagu:1.3.2012.;objava stupanja na snagu 3/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima za transport ugljikovodika koji prelaze preko zajedničke državne granice  (datum potpisivanja:22.7.2010.;privremena primjena:30.9.2010.;objava u NN-MU: 7/2010; stupanje na snagu:6.1.2011.;objava stupanja na snagu 11/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji električnih dalekovoda koji prelaze preko zajedničke državne granice  (datum potpisivanja:17.2.2010.; privremena primjena:3.4.2010.;objava u NN-MU: 3/2010; stupanje na snagu:16.7.2010.;objava stupanja na snagu 4/2010.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o uspostavljanju točke spajanja autocesta između Branjinog Vrha i Ivandarde  (datum potpisivanja:17.9.2009.; objava u NN-MU: 6/2010; stupanje na snagu:4.12.2010.;objava stupanja na snagu 9/2010.)
 • Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade RH i Vlade RM o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na paneuropskom prometnom koridoru V/b potpisanog u Budimpešti 16. prosinca 2004. godine  (datum potpisivanja:17.5.2007.; objava u NN-MU: 6/2012.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na paneuropskom prometnom koridoru v/b  (datum potpisivanja:16.12.2004.;objava u NN-MU: 4/2005; stupanje na snagu:1.1.207.; objava stupanja na snagu 10/2007.)
 • Protokol o utemeljenju mješovitog odbora za suradnju između Vlade RH i Vlade RM s Poslovnikom  (datum potpisivanja:25.12.2002.; objava u NN-MU: 4/2002; stupanje na snagu:25.1.2002.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o uspostavljanju točke spajanja autocesta Letenye – Goričan (datum potpisivanja:2.3.2001.;objava u NN-MU: 11/2001; stupanje na snagu:12.12.2001.; objava stupanja na snagu 5/2002.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (datum potpisivanja:9.9.1999.;objava u NN-MU: 15/99; stupanje na snagu:29.4.2000.; objava stupanja na snagu 5/00.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari  (datum potpisivanja:22.9.1997.;objava u NN-MU: 20/97.; stupanje na snagu:15.8.1998.; objava stupanja na snagu 10/00.)
 • Ugovor između RH i RM o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (datum potpisivanja:30.8.1996.;objava u NN-MU: 11/97.;stupanje na snagu:8.5.1998.; objava stupanja na snagu 07/98.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o turističkoj suradnji (datum potpisivanja:15.5.1996.;objava u NN-MU: 12/97.; stupanje na snagu:7.10.1997.; objava stupanja na snagu 21/97.)
 • Sporazum o zračnom prometu između Vlade RH i Vlade RM (datum potpisivanja:7.6.1995.;objava u NN-MU:10/95.; stupanje na snagu:29.12.1995.; objava stupanja na snagu 1/97.)
 • Sporazum o vodno gospodarskim odnosima između Vlade RH i Vlade RM (datum potpisivanja:10.6.1994.;objava u NN-MU: 10/94.; stupanje na snagu:3.3.1995.; objava stupanja na snagu 1/97.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o međunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom (datum potpisivanja:18.11.1992.;objava u NN-MU 2/93.; stupanje na snagu:15.3.1993.; objava stupanja na snagu 10/00.)
 
Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 
Posebne napomene
 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/