Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Mađarska

Opći podaci

Službeni naziv:                   Mađarska

Glavni grad:                        Budimpešta

Površina:                             93.030 km2

Broj stanovnika:                9,9 milijuna

Službeni jezik:                    mađarski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EU, WTO, IMF, IBRD, EBRD, FAO, OECD i dr.

Gospodarski profil

 

                                             Makroekonomski pokazatelji                                            

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.*

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

113,9

124,1

131,9

143,8

131,4

BDP po stanovniku (EUR)

11 600

12 700

13 500

14 900

13 400

Realni rast BDP-a (%)

2,2

4,0

3,3

4,9

-6,4

Inflacija (%)

0,4

2,4

2,8

3,4

3,3

Nezaposlenost (%)

5,1

4,4

3,6

3,4

4,4

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

69,8

-12,4

-75,2

15,2

4,7

Izvor: Eurostat, The World Bank, IMF *procjena

Struktura BDP-a:  poljoprivreda 4%, industrija 26% i usluge 54%.

Najvažniji sektori industrije: rudarstvo, metalurgija, građevinski materijali, prerađena hrana, tekstil, kemikalije (lijekovi), motorna vozila.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                             u milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

92,1

100,8

106,6

  111,4

101,5

UVOZ

84,8

95,2

102,7

  106,5

95,7

UKUPNO

176,9

196,0

209,3

  217,9

197,2

RAZLIKA

7,3

5,6

3,9

     4,9

5,8

Izvor: Eurostat

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 28,2%, Rumunjska 5,2%, Slovačka 5%, Austrija 4,9%, Francuska 4,8%, Italija 4,8%, Češka 4,2%, Poljska 4,2%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i oprema, drugi proizvodi, prehrambeni proizvodi, sirovine, gorivo i struja.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 26,6%, Rusija 6,4%, Kina 6,3%, Slovačka 5,3%, Nizozemska 4,9%, Češka 4,9%, Francuska 4,8%, Italija 4,8%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i oprema, drugi proizvodi, gorivo i energija, prehrambeni proizvodi, sirovine.   

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                      U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

   2019.

    2020.

IZVOZ

472,4

471,3

496,5

620,5

1.062,5

UVOZ

1 402,4

1 662,7

1 815,9

2 099,2

1 775,8

UKUPNO

1 874,8

2 134,0

2 312,4

2 719,7

2 838,3

RAZLIKA

-930,0

-1 191,4

- 1 319,4

-1 478,7

-712,8

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2709

Nafta i ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala

546.364.626

51,3

2.

2716

Električna energija

52.723.938

5,0

3.

0103

Žive svinje

39.001.181

3,7

4.

3102

Dušična gnojiva, mineralna i kemijska

18.312.236

1,7

5.

4819

Kutije, kutijice, vreće i drugi spremnici

15.627.222

1,5

Prikazan izvoz

673.029.203

63,3

Ukupan izvoz

1.063.069.180

100,0

Izvor: DZS

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

173.788.541

9,8

2.

2711

Naftni plinovi i plinoviti ugljik

145.311.357

8,2

3.

2716

Električna energija

138.543.423

7,8

4.

3002

Ljudska krv, životinjska krv i

95.203.550

5,4

5.

8703

Osobni automobili i ostala vozila

82.488.313

4,7

Prikazan uvoz

635.335.184

35,9

Ukupan uvoz

1.769.671.453

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o uzajamnom skladištenju obveznih zaliha sirove nafte i naftnih derivata  (datum potpisivanja: 8.2.2011.; objava u NN-MU: 11/2011; stupanje na snagu:28.9.2011.;objava stupanja na snagu13/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o zajedničkom istraživanju i eksploataciji ležišta ugljikovodika koja se nalaze duž zajedničke državne granice (datum potpisivanja: 8.2.2011.; privremena primjena: 25.3.2011.; objava u NN-MU:  5/2011; stupanje na snagu: 3.6.2011.;objava stupanja na snagu 6/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o suradnji u cilju jačanja sigurnosti opskrbe energijom (datum potpisivanja:8.2.2011.;privremena primjena:10.3.2011.;objava u NN-MU: 8/2011; stupanje na snagu:1.3.2012.;objava stupanja na snagu 3/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima za transport ugljikovodika koji prelaze preko zajedničke državne granice  (datum potpisivanja:22.7.2010.;privremena primjena:30.9.2010.;objava u NN-MU: 7/2010; stupanje na snagu:6.1.2011.;objava stupanja na snagu 11/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji električnih dalekovoda koji prelaze preko zajedničke državne granice  (datum potpisivanja:17.2.2010.; privremena primjena:3.4.2010.;objava u NN-MU: 3/2010; stupanje na snagu:16.7.2010.;objava stupanja na snagu 4/2010.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o uspostavljanju točke spajanja autocesta između Branjinog Vrha i Ivandarde  (datum potpisivanja:17.9.2009.; objava u NN-MU: 6/2010; stupanje na snagu:4.12.2010.;objava stupanja na snagu 9/2010.)
 • Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade RH i Vlade RM o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na paneuropskom prometnom koridoru V/b potpisanog u Budimpešti 16. prosinca 2004. godine  (datum potpisivanja:17.5.2007.; objava u NN-MU: 6/2012.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na paneuropskom prometnom koridoru v/b  (datum potpisivanja:16.12.2004.;objava u NN-MU: 4/2005; stupanje na snagu:1.1.207.; objava stupanja na snagu 10/2007.)
 • Protokol o utemeljenju mješovitog odbora za suradnju između Vlade RH i Vlade RM s Poslovnikom  (datum potpisivanja:25.12.2002.; objava u NN-MU: 4/2002; stupanje na snagu:25.1.2002.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država  (datum potpisivanja:19.4.2001.;objava u NN-MU: 11/2001; stupanje na snagu:31.3.2002.; objava stupanja na snagu 5/2002.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o uspostavljanju točke spajanja autocesta Letenye – Goričan (datum potpisivanja:2.3.2001.;objava u NN-MU: 11/2001; stupanje na snagu:12.12.2001.; objava stupanja na snagu 5/2002.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (datum potpisivanja:9.9.1999.;objava u NN-MU: 15/99; stupanje na snagu:29.4.2000.; objava stupanja na snagu 5/00.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari  (datum potpisivanja:22.9.1997.;objava u NN-MU: 20/97.; stupanje na snagu:15.8.1998.; objava stupanja na snagu 10/00.)
 • Ugovor između RH i RM o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (datum potpisivanja:30.8.1996.;objava u NN-MU: 11/97.;stupanje na snagu:8.5.1998.; objava stupanja na snagu 07/98.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o turističkoj suradnji (datum potpisivanja:15.5.1996.;objava u NN-MU: 12/97.; stupanje na snagu:7.10.1997.; objava stupanja na snagu 21/97.)
 • Ugovor između RH i RM o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja  (datum potpisivanja:15.5.1996.;objava u NN-MU: 1/97.; stupanje na snagu:1.3.2002.; objava stupanja na snagu: NN-MU 7/02.)
 • Sporazum o zračnom prometu između Vlade RH i Vlade RM (datum potpisivanja:7.6.1995.;objava u NN-MU:10/95.; stupanje na snagu:29.12.1995.; objava stupanja na snagu 1/97.)
 • Sporazum o vodno gospodarskim odnosima između Vlade RH i Vlade RM (datum potpisivanja:10.6.1994.;objava u NN-MU: 10/94.; stupanje na snagu:3.3.1995.; objava stupanja na snagu 1/97.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o međunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom (datum potpisivanja:18.11.1992.;objava u NN-MU 2/93.; stupanje na snagu:15.3.1993.; objava stupanja na snagu 10/00.)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657