Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Litva

Opći podaci

Službeni naziv:                   Republika Litva

Glavni grad:                        Vilnius

Površina:                             65.300 km2

Broj stanovnika:                2,9 milijuna

Službeni jezik:                    litavski

Državno uređenje:            republika, parlamentarna demokracija

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EU, WTO, IMF, IBRD, EBRD, FAO i dr.

Gospodarski profil

                                     
Makroekonomski pokazatelji
 
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
BDP, tekuće cijene (milijarde EUR) 42,2 45,1 48,8 48,9 ---
BDP po stanovniku (EUR) 13,563 14,958 16,144 17,385 ---
Realni rast BDP-a (%) 4,3 3,9 4,3 -0,1 5,0
Inflacija (%) 3,7 2,5 2,2 1,1 4,6
Nezaposlenost (%) 7,0 6,9 6,3 8,5 7,9
Izravna strana ulaganja (milijarde USD) 1,1 0,9 3,0 3,5 2,0
Izvor: Eurostat, Ministarstvo gospodarstva Republike Litve, Nacionalna Banka Republike Litve, World Bank, IMF, UNCTAD
 
 
Struktura BDP-a: poljoprivreda 3,3%, industrija 28,5% i usluge 68,3%.
Najvažniji sektori industrije: proizvodnja alata i strojeva za rezanje metala, električnih motora, televizora, hladnjaka i zamrzivača, prerade nafte, proizvodnja namještaja, tekstilna industrija, prehrambena industrija, industrija gnojiva, informacijske i komunikacijske tehnologije, biotehnologije, medicinski uređaji, proizvodnja lasera, čiste tehnologije (obnovljiva energija).
 
                                     
Vanjskotrgovinska razmjena
                   
                                                                                                                                  U milijardama EUR
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 26,4 28,3 29,6 28,7 34,6
UVOZ 28,5 31,0 31,8 29,0 37,8
UKUPNO 54,9 59,3 61,4 57,7 77,4
RAZLIKA -2,1 -2,7 -2,2 -0,3 -3,2
Izvor: Eurostat, Zavod za statistiku Republike Litve
 
Najznačajnije zemlje izvoza u 2021.: Rusija 10,8%, Latvija 9,3%, Njemačka 8,2%, Poljska 8,0%
Najznačajniji izvozni proizvodi u 2021.: strojevi i oprema, kemijski proizvodi, mineralna goriva uključujući naftu, prehrambeni proizvodi.
Najznačajnije zemlje uvoza u 2021.: Njemačka 13,1%, Poljska 12,8%, Rusija 9,1%, Latvija 7,8%.
Najznačajniji uvozni proizvodi u 2021.: mineralna goriva uključujući naftu i plin, strojevi i oprema, transportna vozila, kemijski proizvodi.
 
 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
 
                                                                                                                            U milijunima EUR
  2018. 2019. 2020. 2021. I.-VI. 2022.
IZVOZ 48,7 50.7 51,3 57,8 37,7
UVOZ 27,2 31,8 39,7 53,6 40,1
UKUPNO 75,9 82,5 91,1 111,4 77,8
RAZLIKA 21,5 18,9 11,6 4,2 -2,4
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U I-VI 2022.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 4418 Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo 7.239.052 17,4
2. 4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem 3.148.415  
 
7,6
3. 4409 Drvo kontinuirano obrađeno 3.100.013 7,4
4. 3004 Lijekovi 2.669.435  
6,4
5. 4202 Kovčezi, škrinje, kovčežići za kozmetiku, kovčežići za spise 2.423.255  
5,8
Prikazan izvoz 18.580.170 44,6
Ukupan izvoz  
41.595.965
 
100,0
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U I-VI 2022.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe EUR %
1. 3507 Enzimi 5.597.824 12,7
2. 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete 2.990.586 6,8
3. 9403 Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi 2.322.459  
5,3
4. 3907 Poliacetali, ostali polieteri 2.196.599 5,0
5. 0406 Sir i skuta
 
2.060.177  
4,7
Prikazan uvoz 15.167.645 34,5
Ukupan uvoz 43.994.559 100,0
Izvor: DZS
 
Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o suradnji na području turizma, potpisan 20.2.2007., stupio na snagu 15.11.2013.
  • Protokol između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Litve o suradnji na području poljoprivrede, potpisan 26.6.2001., stupio na snagu 20.6.2002.
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, potpisan 4.5.2000., stupio na snagu 30.3.2001.
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji, potpisan 15.10.1999., stupio na snagu 31.1.2003.
 
Javni natječaji i sajmovi
 
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 
Posebne napomene
 
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/