Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Litva

Opći podaci

Službeni naziv:                   Republika Litva

Glavni grad:                        Vilnius

Površina:                             65.300 km2

Broj stanovnika:                2,9 milijuna

Službeni jezik:                    litavski

Državno uređenje:            republika, parlamentarna demokracija

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EU, WTO, IMF, IBRD, EBRD, FAO i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

38,9

42,2

45,1

48,8

48,9

BDP po stanovniku (EUR)

13 500

14 900

16 100

17 428

17 464

Realni rast BDP-a (%)

2,5

4,3

3,9

4,3

-0,9

Inflacija (%)

0,7

3,7

2,5

2,2

1,1

Nezaposlenost (%)

7,7

7,0

6,9

6,3

8,5

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

0,9

1,1

0,9

1,3

--

Izvor: Eurostat, Ministarstvo gospodarstva Republike Litve, Nacionalna Banka Republike Litve, The World Bank, IMF

 

 

Struktura BDP-a u 2017.: poljoprivreda 3,3%, industrija 28,5% i usluge 68,3%.

Najvažniji sektori industrije: proizvodnja alata i strojeva za rezanje metala, električnih motora, televizora, hladnjaka i zamrzivača, prerade nafte, proizvodnja namještaja, tekstilna industrija, prehrambena industrija, industrija gnojiva, informacijske i komunikacijske tehnologije, biotehnologije, medicinski uređaji, proizvodnja lasera, čiste tehnologije (obnovljiva energija).

 

 

 

 

 

Vanjskotrgovinska razmjena                    

    U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

22,6

26,4

28,3

29,6

28,7

UVOZ

24,7

28,5

31,0

31,8

29,0

UKUPNO

47,3

54,9

59,3

61,4

57,7

RAZLIKA

-2,1

-2,1

-2,7

-2,2

-0,3

Izvor: Eurostat, Zavod za statistiku Republike Litve

 

Najznačajnije zemlje izvoza u 2020.: Rusija 13,5%, Latvija 9,3%, Njemačka 8,0%, Poljska 6,3%

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2020.: strojevi i oprema, namještaj i rasvjeta, mineralna goriva uključujući naftu, električni strojevi.

Najznačajnije zemlje uvoza u 2020.: Njemačka 13,1%, Poljska 12,8%, Rusija 9,1%, Latvija 7,8%.

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2020.: mineralna goriva uključujući naftu, strojevi i oprema, transportna vozila, električni strojevi i oprema.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                            U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

32,5

26,6

48,7

50.7

51,3

UVOZ

23,5

25,8

27,2

31,8

39,7

UKUPNO

56,0

52,4

75,9

82,5

91,1

RAZLIKA

9,0

0,8

21,5

18,9

11,6

 

Izvor: DZS


 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

4418

Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo

13.957.266

 

27,18

 

2.

3004

 

Lijekovi

5.589.117

10,88

 

3.

4407

Drvo obrađeno po dužini

 

4.937.838

 

9,61

 

4.

4409

Drvo kontinuirano obrađeno

3 907 480

7,61

5.

8504

Električni transformatori

3.390.383

 

6,60

 

Prikazan izvoz

31 782 084

61,88

Ukupan izvoz

 

51.356.690

 

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

0406

 

Sir i skuta

 

3.127.125

 

7,86

 

2.

3907

Pociacetali, polieteri i epoksidne smole

2.864.610

 

7,20

 

3.

8708

Dijelovi i pribor za vučna vozila, motorna vozila za prijevoz 10 ili više osoba

2.779.722

 

6,99

 

4.

9403

 

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

 

2.382.263

 

5,99

 

5.

0201

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

1.944.572

 

4,89

 

Prikazan uvoz

13 098 292

32,94

Ukupan uvoz

39.763.498

 

100,0

Izvor: DZS


 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade republike Litve u području poticanja i uzajamnoj zaštiti ulaganja, potpisan 15.4.2008, stupio na snagu 30.1.2009.
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o suradnji na području turizma, potpisan 20.2.2007., stupio na snagu 15.11.2013.
  • Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Litve potpisan 24.10.2002., stupio na snagu 1.5.2003.
  • Protokol između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Litve o suradnji na području poljoprivrede, potpisan 26.6.2001., stupio na snagu 20.6.2002.
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, potpisan 4.5.2000., stupio na snagu 30.3.2001.
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji, potpisan 15.10.1999., stupio na snagu 31.1.2003.

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657