Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Kina

Opći podaci

Službeni naziv         Narodna Republika Kina

Glavni grad              Beijing        

Površina                   9 569 901 km2                  

Broj stanovnika       1 355 692 576

Službeni jezik            kineski (putonghua)

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

ADB, ASEAN (partner u dijalogu), EAS, FAO, FATF, G-20, G-24 (promatrač), G-5, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNWTO, WTO, ZC i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.*

BDP, tekuće cijene (bilijuna USD)

11,2

12,2

13,5

14,3

14,3

BDP po stanovniku (USD)

8 117

8 826

9 633

9 770

10 000

Realni rast BDP-a (%)

6,7

6,8

6,2

6,1

2,3

Inflacija (%)

2,0

1,8

2,2

2,9

2,4

Nezaposlenost (%)

4,6

4,7

4,7

4,3

3,8

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

174,7

168,2

203,5

124,39

149,0

Izvor: The World Bank, IMF   * procjena

 

Struktura BDP-a u 2017.: usluge  52,2%, industrija 39,5%, poljoprivreda 8,2%.

 

Najvažnije industrije: proizvodnja riže, rudarstvo i prerada drugih metala, ugljen, strojogradnja, oružje, tekstilna industrija, nafta, cement, kemikalije, gnojiva, roba široke potrošnje, elektronski proizvodi, prerada hrane, oprema za transport, brodove i zrakoplove, oprema za telekomunikacije, satelite i komercijalne svemirske letjelice.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                         

U milijardama USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

2,098

2,263

2,487

2,499

2,591

UVOZ

1,588

1,844

2,135

2,077

2,056

UKUPNO

3,686

4,107

4,622

4,576

4,647

RAZLIKA

510

419

352

422

535

Izvor: The World Bank, Trading Economics,IMF

 

Najznačajnije zemlje izvoza: SAD 18,2%, Hong Kong 13,8%, Japan 6,1%, Južna Koreja 4,5%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: električni i ostali strojevi (uključujući računala i telekomunikacijsku opremi), odjeća, namještaj, tekstil.

Najznačajnije zemlje uvoza: Južna Koreja 10%, Japan 9,2%, SAD 8,5%, Njemačka 5,4%, Australija 4,4%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: električni i ostali strojevi (uključujući integrirane sklopove i druge računalne komponente), naftna i mineralna goriva, optička i medicinska oprema, metalne rude, motorna vozila, soja.

 

 

BILATERALNI GOSPODARSKI ODNOSI S REPUBLIKOM HRVATSKOM

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                             U milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

 2019.

    2020.

IZVOZ

83,8

126,0

158,4

120,4

96,7

UVOZ

645,5

777,7

952,4

803,6

1 213,4

UKUPNO

729,3

903,7

1 110,8

924,0

1 309,1

RAZLIKA

-561,7

-651,7

-794

-803,6

-1 116,7

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

4407

Drvo obrađeno po dužini

25 833 386

26,7

2.

8705

Motorna vozila za posebne namjene

12 652 427

13,1

3.

2309

Pripravci koji se koriste u prehrani životinja

6 137 558

6,3

 

3921

Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastičnih masa, ojačane, laminirane, s podlogom ili na sličan način kombinirane s drugim materijalima

5 723 342

5,9

 

8477

Strojevi za obradu i preradu gume ili plastične mase ili za izradu proizvoda od tih materijala, drugdje nespomenuti i neuključeni u ovom poglavlju; dijelovi za njih

4 916 374

5,1

Prikazan izvoz

55 263 087

57,2

Ukupan izvoz

96 676.064

100,0

Izvor: DZS

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

8905

Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, ploveća jaružala, ploveće dizalice i druga plovila u kojih je plovidba podređena njihovoj osnovnoj zadaći; ploveći dokovi, ploveće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje (osim ribarskih i ratnih brodova)..

189 439 138

15,6

2.

8502

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

80 595 423

6,6

3.

8471

Strojevi za automatsku obradu podataka i jedinice za njih; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje u kodiranom obliku

74 037 733

6,1

4.

7308

Željezne ili čelične konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova).

48.756.940

4,1

5.

8517

Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju uključujući telefone s bežičnom mikrotelefonskom kombinacijom

47 425 709

3,9

Prikazan uvoz

392 829 234

32,4

Ukupan uvoz

1 213 404 450

100,0

 

Izvor: DZS


Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o izradi studije za uspostavu Hrvatsko-kineske gospodarsko tehnološke zone  (datum potpisivanja: 2.11.2012.; stupanje na snagu:2.11.2012.)
 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o suradnji u području uzajamnih ulaganja  (datum potpisivanja:18.5.2012.; stupanje na snagu: 18.5.2012.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o zračnom prometu  (datum potpisivanja:20.6.2009.; objava u NN-MU:  3/2010)  
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o gospodarskoj suradnji  (datum potpisivanja: 20.6.2009.; objava u NN-MU:  9/2009; stupanje na snagu: 1.7.2013.; objava stupanja na snagu: 5/2013)
 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o gospodarskoj suradnji  (datum potpisivanja: 14.5.2008.; stupanje na snagu:14.5.2008.)
 • Sporazum o suradnji u poljoprivredi između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja:1.9.2006.)  
 • Zajednička izjava o uspostavi partnerstva u općoj suradnji između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 26.5.2005.)    
 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Nacionalne komisije za razvoj i reformu Narodne Republike Kine o suradnji malih i srednjih poduzeća (datum potpisivanja: 26.5.2005.; stupanje na snagu: 26.5.2005.)
 • Članak 9.(>Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja<) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu  (datum potpisivanja: 7.6.2002.; objava u NN-MU:  13/2002; stupanje na snagu: 6.8.2004.; objava stupanja na snagu 1/2005 )
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu  (datum potpisivanja: 7.6.2002.; objava u NN-MU:  13/2002; stupanje na snagu: 30.1.2003.; objava stupanja na snagu: 11/2004)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji na području turizma  (datum potpisivanja: 29.5.2000.; objava u NN-MU:  04/2001; stupanje na snagu: 2.1.2002.; objava stupanja na snagu: 03/02) 
 • Protokol sa drugog zasjedanja hrvatsko - kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju  (datum potpisivanja: 9.11.1999.)    
 • Protokol sa četvrtog zasjedanja hrvatsko-kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju  (datum potpisivanja: 13.11.1997.)   
 • Sukcesija ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 27.8.1996.)    
 • Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 5.2.1996.; objava u NN-MU:  08/96; stupanje na snagu: 8.11.1997.; objava stupanja na snagu: 21/97)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak  (datum potpisivanja: 9.1.1995.; objava u NN-MU: 03/2001; stupanje na snagu: 18.5.2001.; objava stupanja na snagu: 10/01)
 • Protokol sa prvoga zasjedanja hrvatsko-kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju  (datum potpisivanja: 15.9.1993.)     
 • Zajednička izjava Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 7.6.1993.)    
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja  (datum potpisivanja: 7.6.1993.; objava u NN-MU:  02/94; stupanje na snagu: 1.7.1994.; objava stupanja na snagu: 2/2004)
 • Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 7.6.1993.; objava u NN-MU:  07/94)   
 • Sporazum o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 27.10.1992.; objava u NN-MU:  03/93; stupanje na snagu: 10.6.1993.; objava stupanja na snagu: 13/2003; prestanak: 1.7.2013.)
 • Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 13.5.1992.; stupanje na snagu: 13.5.1992.)

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 1/97)

 

 • Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u carinskim pitanjima  (datum potpisivanja: 23.1.1989.)
 • Ugovor između SIV Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu  (datum potpisivanja: 2.12.1988.; objava u službenom listu države prednice:  16/1989; prestanak 18.5.2001.)
 • Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom poreskom izuzimanju dohotka od međunarodnog putničkog i robnog, odnosno putničkog ili robnog pomorskog saobraćaja  (datum potpisivanja: 2.3.1979.)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

 • CSEBA-e – Chinese South East European Business Association, organizacije koja spaja poslovni, kulturni, akademski i privatni sektor čak 25 zemalja Srednje i Istočne Europe te zemalja Srednje Azije, s partnerima u Kini. Na čelu je g. Mario Rendulić.
 • 18.listopada 2014.g. u Pekingu je pokrenuta inicijativa za osnivanjem Hrvatsko-kineskog poslovnog vijeća (CCBC – Croatian Chinese  Business Council), čija je temeljna svrha postati učinkovitom platformom za dodatno unaprjeđenje poslovne i gospodarske suradnje između NR Kine i Republike Hrvatske. Inicijator i voditelj inicijative je kineski poduzetnik Li Gang.

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657