Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Kina

Opći podaci

Službeni naziv         Narodna Republika Kina

Glavni grad              Beijing

Površina                   9 569 901 km2            

Broj stanovnika        1 355 692 576

Službeni jezik           kineski (putonghua)

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:
ADB, ASEAN (partner u dijalogu), EAS, FAO, FATF, G-20, G-24 (promatrač), G-5, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNWTO, WTO, ZC i dr.

Gospodarski profil

 
Makroekonomski pokazatelji
 
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
BDP, tekuće cijene (bilijuna USD) 12,2 13,5 14,3 14,3 17,7
BDP po stanovniku (USD) 8 826 9 633 9 770 10 000 12 556
Realni rast BDP-a (%) 6,8 6,2 6,1 2,3 8,1
Inflacija (%) 1,8 2,2 2,9 2,4 1,0
Nezaposlenost (%) 4,7 4,7 4,3 3,8 4,8
Izravna strana ulaganja (milijarde USD) 168,2 203,5 124,39 149,0 181,0

Izvor: The World Bank, IMF 
 
Struktura BDP-a u 2021.: usluge  59,8%, industrija 32,6%, poljoprivreda 7,6%.
 
Najvažnije industrije: proizvodnja riže, rudarstvo i prerada drugih metala, ugljen, strojogradnja, oružje, tekstilna industrija, nafta, cement, kemikalije, gnojiva, roba široke potrošnje, elektronski proizvodi, prerada hrane, oprema za transport, brodove i zrakoplove, oprema za telekomunikacije, satelite i komercijalne svemirske letjelice.
 
Vanjskotrgovinska razmjena
                                                                                         
U milijardama USD
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 2,263 2,487 2,499 2,591 3,360
UVOZ 1,844 2,135 2,077 2,056 2,069
UKUPNO 4,107 4,622 4,576 4,647 5,429
RAZLIKA 419 352 422 535 1,291
Izvor: The World Bank, Trading Economics,IMF
 
Najznačajnije zemlje izvoza: SAD 18,2%, Hong Kong 13,8%, Japan 6,1%, Južna Koreja 4,5%.
Najznačajniji izvozni proizvodi: električni i ostali strojevi (uključujući računala i telekomunikacijsku opremi), odjeća, namještaj, tekstil.
Najznačajnije zemlje uvoza: Južna Koreja 10%, Japan 9,2%, SAD 8,5%, Njemačka 5,4%, Australija 4,4%.
Najznačajniji uvozni proizvodi: električni i ostali strojevi (uključujući integrirane sklopove i druge računalne komponente), naftna i mineralna goriva, optička i medicinska oprema, metalne rude, motorna vozila, soja.
 
 
BILATERALNI GOSPODARSKI ODNOSI S REPUBLIKOM HRVATSKOM
                                     
Robna razmjena
 
                                                                                                                             U milijunima USD
  2018. 2019. 2020. 2021. I.-VI. 2022
IZVOZ 158,4 120,4 96,7 105,6 53,8
UVOZ 952,4 803,6 1 213,4 1 214,4 715,1
UKUPNO 1 110,8 924,0 1 309,1 1 319,0 768,9
RAZLIKA -794,0 -803,6 -1 116,7 - 1 108,8 -661,3
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe USD %
1. 4407 Drvo obrađeno po dužini 41 257 669 39,0
2. 8705 Motorna vozila za posebne namjene 7 469 665 7,0
3. 2515 Mramor, travertin i drugo vapnenačko kamenje 4 867 811 4,6
4. 4418 Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo 3 789 413 3,5
5. 7607 Folije od aluminija 3 733 171 3,5
Prikazan izvoz 61 117 729 57,6
Ukupan izvoz 105 580 601 100,0
Izvor: DZS
 
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe USD %
1. 8543 Električni strojevi i aparati s posebnim funkcijama 122 903 620 9,4
2. 8517 Električni aparati za žičanu telefoniju i telegrafiju 76 211 636 5,8
3. 7308 Željezne ili čelične konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova). 72 169 778 5,5
4. 8471 Strojevi za automatsku obradu podataka 59 031 104 4,5
5. 8415 Uređaji za klimatizaciju 46 340 360 3,5
Prikazan uvoz 376 656 498 28,7
Ukupan uvoz 1 214 411 730  100,0
 
Izvor: DZS
 
Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o izradi studije za uspostavu Hrvatsko-kineske gospodarsko tehnološke zone  (datum potpisivanja: 2.11.2012.; stupanje na snagu:2.11.2012.)
 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o suradnji u području uzajamnih ulaganja  (datum potpisivanja:18.5.2012.; stupanje na snagu: 18.5.2012.) 
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o zračnom prometu  (datum potpisivanja:20.6.2009.; objava u NN-MU:  3/2010)  
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o gospodarskoj suradnji  (datum potpisivanja: 20.6.2009.; objava u NN-MU:  9/2009; stupanje na snagu: 1.7.2013.; objava stupanja na snagu: 5/2013)
 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o gospodarskoj suradnji  (datum potpisivanja: 14.5.2008.; stupanje na snagu:14.5.2008.)
 • Sporazum o suradnji u poljoprivredi između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja:1.9.2006.)  
 • Zajednička izjava o uspostavi partnerstva u općoj suradnji između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 26.5.2005.)    
 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Nacionalne komisije za razvoj i reformu Narodne Republike Kine o suradnji malih i srednjih poduzeća (datum potpisivanja: 26.5.2005.; stupanje na snagu: 26.5.2005.)
 • Članak 9.(>Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja<) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu  (datum potpisivanja: 7.6.2002.; objava u NN-MU:  13/2002; stupanje na snagu: 6.8.2004.; objava stupanja na snagu 1/2005 )
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu  (datum potpisivanja: 7.6.2002.; objava u NN-MU:  13/2002; stupanje na snagu: 30.1.2003.; objava stupanja na snagu: 11/2004) 
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji na području turizma  (datum potpisivanja: 29.5.2000.; objava u NN-MU:  04/2001; stupanje na snagu: 2.1.2002.; objava stupanja na snagu: 03/02) 
 • Protokol sa drugog zasjedanja hrvatsko - kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju  (datum potpisivanja: 9.11.1999.)    
 • Protokol sa četvrtog zasjedanja hrvatsko-kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju  (datum potpisivanja: 13.11.1997.)   
 • Sukcesija ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 27.8.1996.)    
 • Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 5.2.1996.; objava u NN-MU:  08/96; stupanje na snagu: 8.11.1997.; objava stupanja na snagu: 21/97)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak  (datum potpisivanja: 9.1.1995.; objava u NN-MU: 03/2001; stupanje na snagu: 18.5.2001.; objava stupanja na snagu: 10/01)
 • Protokol sa prvoga zasjedanja hrvatsko-kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju  (datum potpisivanja: 15.9.1993.)     
 • Zajednička izjava Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 7.6.1993.)    
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja  (datum potpisivanja: 7.6.1993.; objava u NN-MU:  02/94; stupanje na snagu: 1.7.1994.; objava stupanja na snagu: 2/2004) 
 • Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 7.6.1993.; objava u NN-MU:  07/94)   
 • Sporazum o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 27.10.1992.; objava u NN-MU:  03/93; stupanje na snagu: 10.6.1993.; objava stupanja na snagu: 13/2003; prestanak: 1.7.2013.)
 • Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 13.5.1992.; stupanje na snagu: 13.5.1992.)
Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 1/97)
 
 • Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u carinskim pitanjima  (datum potpisivanja: 23.1.1989.)
 • Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom poreskom izuzimanju dohotka od međunarodnog putničkog i robnog, odnosno putničkog ili robnog pomorskog saobraćaja  (datum potpisivanja: 2.3.1979.)
 
Bilateralna gospodarska udruženja
 • CSEBA-e – Chinese South East European Business Association, organizacije koja spaja poslovni, kulturni, akademski i privatni sektor čak 25 zemalja Srednje i Istočne Europe te zemalja Srednje Azije, s partnerima u Kini. Na čelu je g. Mario Rendulić.
 • 18.listopada 2014.g. u Pekingu je pokrenuta inicijativa za osnivanjem Hrvatsko-kineskog poslovnog vijeća (CCBC – Croatian Chinese  Business Council), čija je temeljna svrha postati učinkovitom platformom za dodatno unaprjeđenje poslovne i gospodarske suradnje između NR Kine i Republike Hrvatske. Inicijator i voditelj inicijative je kineski poduzetnik Li Gang.
 
Javni natječaji i sajmovi
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/


Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 
Posebne napomene
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/