Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Kanada

Opći podaci

Službeni naziv          Kanada

Glavni grad               Ottawa

Površina                    9 984 670 km2      

Broj stanovnika         35,6 milijuna

Službeni jezik           engleski i francuski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:  AfDB, IBRD, IMF, WTO i dr.

Gospodarski profil

                                                                                                                     
                                                                                                                     
Makroekonomski pokazatelji
                                                                                                     
                                                                                                                     
  2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.e
BDP, tekuće cijene (bilijuna USD) 1,65 1,73 1,74 1,65 2,0 2,2
BDP po stanovniku (USD) 45 100 46 600 46 400 43 300 52 100 57 400
Realni rast BDP-a (%) 3,0 2,8 1,9 -5,2 4,4 3,5
Inflacija (%) 1,6 2,3 1,9 0,7 5,6 2,4
Nezaposlenost (%) 6,3 5,8 5,7 9,6 7,4 5,9
Izravna strana ulaganja (milijarde USD) 52,8 20,2 29,3 23,6 30,3 ..
Izvor: The World Bank, IMF, OECD
Struktura BDP-a.: usluge 70%, industrija 28%, poljoprivreda 2%.
Najvažnije industrije: energetika, automobilska, IT, drvna, prehrambena i dr.
 
Vanjskotrgovinska razmjena
                                                                                                                     
U milijardama USD
                                    2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ 510,8 457,5 446,5 524 631
UVOZ 548,5 452,5 453,1 561 613
UKUPNO 1 059,3 910,0 899,6 1 085 1 244
RAZLIKA -37,7 5,0 -6,6 -37 18
Izvor: The World Bank, Government of Canada, IMF, Statistics Canada
 
Najznačajnije zemlje izvoza: SAD 75,6%, Kina 4,6%, Ujedinjena Kraljevina 2,6%.
Najznačajniji izvozni proizvodi: energentski proizvodi, metalni i nemetalni mineralni proizvodi, drvo i proizvodi od drva, potrošna dobra, motorna vozila i dijelovi.
Najznačajnije zemlje uvoza: SAD 48,5%, Kina 14%, Europska unija 9,7%.
Najznačajniji uvozni proizvodi: potrošna dobra, motorna vozila i dijelovi, strojevi i oprema, kemikalije, metalni i nemetalni mineralni proizvodi.
 
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
                                     
Robna razmjena
 
                                                                                                                                      U milijunima USD
  2018. 2019. 2020. 2021. I.-VI. 2022.
IZVOZ 36,4 40,7 98,7 67,0 23,4
UVOZ 67,7 23,3 18,8 18,8 12,3
UKUPNO 104,1 64,0 117,5 85,8 35,7
RAZLIKA -31,3 17,4 79,9 48,2 11,1
        Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe USD %
1. 3004 Lijekovi 12.826.956 19,2
2. 8541 Diode i tranzistori 7.918.433 11,9
3. 8901 Putnički i izletnički brodovi 7.561.018 11,3
4. 8504 Električni transformatori 5.791.991 8,6
5. 3002 Krv 4.257.091 6,4
Prikazan izvoz 38.355.489 57,4
Ukupan izvoz 66.972.799 100
Izvor: DZS
 
STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2021.
R.br. Tarifna oznaka Naziv robe USD %
1. 0713 Osušeno mahunasto povrće 3.433.751 18,2
2. 2309 Pripravci za prehranu životinja 1.857.325 9,9
3. 8407 Motori s unutarnjim izgaranjem 1.225.659 6,5
4. 3004 Lijekovi 1.201.241 6,4
5. 9031 Alati za mjerenje ili ispitivanje 1.059.172 5,6
Prikazan uvoz 8.777.148 46,6
Ukupan uvoz 18.844.287 100
Izvor: DZS

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o poticanju i zaštiti ulaganja (datum potpisivanja:3.2.1997.; objava u NN-MU: 12/97; stupanje na snagu: 30.1.2001.; objava stupanja u snagu: 03/01). Od 21. rujna 2017. godine odredbe CETA-e privremeno se primjenjuju do dovršetka procedura potrebnih za njezino stupanje na snagu (ratifikacija sporazuma od strane svih DČ). Od privremene primjene izuzet je dio odredbi o ulaganjima i rješavanju sporova između investitora i države.
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Kanade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu (datum potpisivanja:9.12.1997; objava u NN-MU:12/99; stupanje na snagu: 23.11.1999.; objava stupanja na snagu: 15/99)
 
  • Ugovor o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade (datum potpisivanja:22.4.1998; objava u NN-MU:16/98; stupanje na snagu: 1.5.1999.; objava stupanja na snagu: 02/99)
 
Bilateralna gospodarska udruženja
  • Canadian-Croatian Chamber of Commerce (CCCC): www.croat.ca
  • Canadian-Croatian Business Network  (CCBN - Kanadsko hrvatska gospodarska mreža): www.ccbn.hr
 
Javni natječaji i sajmovi
Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave
 
Posebne napomene
Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr
Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/