Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Južna Afrika

Opći podaci

Službeni naziv:         Republika Južna Afrika

Glavni grad:              Pretoria (administrativni), Bloemfonteine (sudski), Cape Town (zakonodavni)

Površina:                    1.219.090 km2

Broj stanovnika:       56.463.617

Službeni jezik:           11 službenih jezika (afrikaans, engleski, ndebele, sepedi, sesotho, seswati, setswana, tsonga, vemnda, xhosa i zulu)

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama: African Union (AU), SADC, NEPAD, Commonwealth of Nations, Antartic Treaty System, Southern African Peace and Cooperation Zone, Southern African Customs Union (SACU), WTO, IMF, Group of 77, G20, G8+5, BRICS i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (milijarde USD)

294,9

344,1

376,7

351,4

301,9

BDP po stanovniku (USD)

5 279

6 151

6 560

5.750

3.305

Realni rast BDP-a (%)

0,3

0,7

1,4

0,2

-7,0

Inflacija (%)

6,5

5,4

4,8

4,1

5,3

Nezaposlenost (%)

26,7

27,6

27,4

28,7

29,2

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

2,2

1,4

5,5

4,6

2,5

 

Izvor: The World Bank, IMF, www.statssa.gov.za (Statistics South Africa), https://ilostat.ilo.org

 

Struktura BDP-a: poljoprivreda 2,8%, industrija 29,7%, usluge 67,5%.

Najvažnije industrije: rudarstvo, montaža automobila, obrada metala, strojevi, tekstil, željezo i čelik, kemikalije, umjetna gnojiva, prehrambeni proizvodi, popravak komercijalnih brodova. (CIA)

 

 

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                                                            

U milijardama USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

91,2

103,8

100,0

89,96

85,2

UVOZ

89,3

98,8

126,7

93,37

68,9

UKUPNO

180,5

202,6

226,7

183,33

154,1

RAZLIKA

1,9

5,0

-26,7

-3,41

16,3

Izvor: The World Bank, IMF

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Kina 9,2%, Njemačka 7,5%, SAD 7,4%,  Bocvana 5%, Namibija 4,8%,  Japan 4,6%, Indija 4,3%, UK 4,2%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: zlato, dijamanti, platina, drugi metali i minerali, strojevi i oprema.

Najznačajnije zemlje uvoza: Kina 18,1%, Njemačka 11,8%, SAD 6,7%, Indija 4,2%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i oprema, kemikalije, naftni derivati, znanstveni instrumenti, prehrambeni proizvodi.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                     U milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

9,8

16,4

13,7

12,4

6,99

UVOZ

4,9

9,0

6,0

5,0

5,07

UKUPNO

14,7

25,4

19,7

17,4

12,07

RAZLIKA

4,9

7,4

7,7

7,4

1,91

Izvor: DZS

 

 

 

 

 

 

Struktura robne razmjene 2020.

 


IZVOZNI PROIZVODI

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

3004

Lijekovi

2.294.874

32,81

2.

8479

Strojevi i mehanički uređaji

1.192.300

17,04

3.

2309

Pripravci koji se koriste u prehrani životinja

507.895

7,26

4.

7318

Vijci i matice

350.507

5,01

5.

1905

Kruh, peciva, kolači i keksi

337.285

4,82

Prikazan izvoz

4.682.861

66,94

Ukupan izvoz

6.993.720

100,0

izvor: DZS

 

 

UVOZNI PROIZVODI

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

0308

Mekušci

1.158.880

22,82

2.

6802

Obrađeni kamen za spomenike ili građevine (osim škriljevca) i proizvodi od njega, osim robe iz tarifnog broja 6801; kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca), neovisno jesu li na podlozi ili ne; umjetno obojane granule, ljuskice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca)

871.374

17,16

3.

2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i ostali kamen za spomenike ili za građevinarstvo, neovisno jesu li grubo uobličeni ili samo rezani, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne

618.784

12,18

4.

7201

Sirovo željezo i zrcalno željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima

383.978

7,56

5.

0805

Agrumi svježi ili suhi

377.592

7,43

Prikazan uvoz

3.410.608

67,15

Ukupan uvoz

5.077.767

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i šest zemalja Zajednice za razvoj juga Afrike (SADC SGP), potpisan 10. lipnja 2016. godine, stupio na snagu 10. listopada 2016.
  • Dodatni protokol uz Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica i Republike Južne Afrike kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji stupio je na snagu 1. ožujka 2016. godine. Člankom 7. Dodatnog protokola propisana je retroaktivna primjena odredbi Sporazuma od 1. srpnja 2013. godine, te gospodarstvenici mogu podnijeti zahtjev za naknadno priznavanje preferencijala za robu koja je uvezena od 1. srpnja 2013. godine temeljem naknadno izdanih dokaza o podrijetlu robe.
  • Izjava o namjeri suradnje između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Južnoafričke Republike, sklopljen 28. travnja 2002.
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike o prosvjetnoj, umjetničkoj, kulturnoj, znanstvenoj, tehnološkoj i sportskoj suradnji, sklopljen 18. studenog 1996.
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Južnoafričke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, potpisan  18. studenog 1996., a stupa na snagu 7. studenog 1997., 02/98 i 4/2017 – ispravak.

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657