Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Japan

Opći podaci

Službeni naziv          Država Japan

Glavni grad                Tokio

Površina                     377.915 km2

Broj stanovnika        127 103 388

Službeni jezik            japanski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EBRD, IBRD, IMF, OECD, WTO, ADB i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.*

BDP, tekuće cijene (milijarde USD)

5 003

4 931

5 037

5 149

5 049

BDP po stanovniku (USD)

38 772

38 399

39 150

40 256

40 009

Realni rast BDP-a (%)

0,8

1,7

0,6

0,3

-4,8

Inflacija (%)

-0,1

0,5

1,2

0,4

-0,02

Nezaposlenost (%)

3,2

2,9

2,4

2,3

3,0

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

39,3

18,8

25,9

13,7

10,3

 

Izvor: The World Bank, IMF  *procjena

Struktura BDP-a u 2019.: usluge  73,0 %, industrija  25,8 %, poljoprivreda  1,2 %.

Najvažnije industrije: najveći svjetski proizvođač motornih vozila, elektroničke opreme, strojogradnja, čelična industrija, brodogradnja, kemijska industrija, tekstil i prerada hrane.

Vanjskotrgovinska razmjena

 

                                                                                                                        U milijardama USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

811,5

875,3

690,3

705,6

641,2

UVOZ

771,1

837,6

774,2

720,9

635,4

UKUPNO

1 582,6

1 712,9

1 464,5

1 391,4

1 276,8

RAZLIKA

40,4

37,7

-83,9

102,2

5,8

Izvor: The World Bank, IMF

Najznačajnije zemlje izvoza: SAD 19,4%, Kina 19%, Južna Koreja 7,6%, Hong Kong 5,1%, Tajland 4,2%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: motorna vozila, željezo i čelik, poluvodiči, auto dijelovi, strojevi za proizvodnju struje, plastični materijali.

Najznačajnije zemlje uvoza:  Kina 24,5%, SAD 11%, Australija 5,8%, Južna Koreja 4,2%, Saudijska Arabija 4,1%.

Najznačajniji uvozni proizvodi:  nafta, prirodni ukapljeni plin, odjeća, poluvodiči, ugljen, audio-vizualni uređaji.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                                      U milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

35,6

55,3

64,6

44,4

46,5

UVOZ

36,0

30,6

44,4

43,9

35,2

UKUPNO

71,6

85,9

109,0

89,3

81,7

RAZLIKA

-0,4

24,7

20,2

0,5

11,3

 

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

0302

Ribe, svježe ili rashlađene

34.718.496

74,6

2.

0304

Riblji fileti i ostalo riblje meso, svježe, rashlađeno ili zamrznuto

2.351.884

5,1

3.

4407

Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano

1.444.320

3,1

4.

2309

Pripravci za prehranu životinja

1.406.619

3,0

5.

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli

1.098.244

2,4

Prikazan izvoz

41.019.563

88,1

Ukupan izvoz

46.546.744

100,0

Izvor: DZS


 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

7225

Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika

8.828.662

25,0

2.

2940

Šećeri, kemijski čisti, osim saharoze, laktoze i dr.

3.172.632

9,0

3.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila

2.875.438

8,2

4.

8711

Motocikli i dijelovi

2.221.909

6,3

5.

8441

Ostali strojevi za preradu papirne mase

1.638.274

4,6

Prikazan uvoz

18.736.915

53,2

Ukupan uvoz

35.245.404

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza (sklopljen 19.10.2018., stupio na snagu 5.9.2019.)
  • Ugovor o gospodarskom partnerstvu (EPA-Economic Partnership Agreement) između EU i Japana (stupio na snagu u veljači 2019.)
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza (sklopljen 19.10.2018., još nije stupio na snagu)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana koji se odnosi na Projekt identifikacije rizika i planiranja korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj  (datum potpisivanja: 9.3.2010.; objava u NN-MU:  2/2010; stupanje na snagu: 26.3.2010.; objava stupanja na snagu: 3/2010 )
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana o suradnji po Programu bespovratne pomoći za projekte temeljnih potreba (datum potpisivanja: 8.7.1997.; stupanje na snagu: 8.7.1997.)

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 4/96)

  • Ugovor o trgovini i plovidbi između FNRJ i Japana  (datum potpisivanja:28.2.1959.; objava u službenom listu: 7/1959)

 

Javni natječaji i sajmovi

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podrškom izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657