Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Izrael

Opći podaci

Službeni naziv          Država Izrael         

Najveći gradovi        Jeruzalem, Tel Aviv, Haifa (luka), Ashod (luka)

Površina                     20.770 km2

Broj stanovnika        9,2 milijuna

Jezici                           hebrejski - službeni, arapski - poseban status

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama: BIS, EBRD, IBRD, ICAO, ICC, IMF, IOC, OAS (promatrač), OECD, UNCTAD, WTO i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (milijarde USD)

318,6

352,7

370,5

394,6

401,9

BDP po stanovniku (USD)

37 282

40 474

41 704

43 588

43 610

Realni rast BDP-a (%)

3,8

3,6

2,5

3,5

-2,4

Inflacija (%)

-0,6

0,2

0,8

0,8

-0,6

Nezaposlenost (%)

4,8

4,2

4,0

3,8

4,6

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

11,9

16,9

21,5

19,0

..

Izvor: The World Bank

Struktura BDP-a:  usluge   18,5%,  industrija   71,2%,  poljoprivreda  1,1%.

Najvažnije industrije: proizvodi visoke tehnologije, proizvodi od drva i papira, kalij i fosfati, hrana, piće i duhan, cement, farmaceutski proizvodi, kemijski proizvodi, plastika, dijamanti, tekstil, obuća.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

u milijardama USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

67,5

69,2

74,9

73,6

69,0

UVOZ

60,8

64,7

66,4

62,7

55,9

UKUPNO

128,3

133,9

141,3

136,3

124,9

RAZLIKA

6,7

4,5

8,5

10,9

13,1

Izvor: IMF

Najznačajnije zemlje izvoza: SAD 29,3%, Hong Kong 7,4%, Velika Britanija 6,5%, Kina 5,5%, Belgija 4,2%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i oprema, softveri, dijamanti, poljoprivredni proizvodi, kemikalije, tekstil i odjeća.

Najznačajnije zemlje uvoza: SAD 12,2%, Kina 8,9%, Švicarska 6,4%, Njemačka 6,1%, Belgija 5,9%, Velika Britanija 5,5%, Nizozemska 4,1%, Italija 4%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: sirovine, vojna oprema, investicijska dobra, dijamant, gorivo, roba široke potrošnje.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

                                                                                                                              

                                                                                                               u milijunima USD

 

2016.

2017.

 2018.

2019.

2020.

IZVOZ

55,7

57,5

33,9

44,0

42,3

UVOZ

18,4

15,8

29,3

57,2

25,9

UKUPNO

74,1

73,3

63,2

101,2

68,2

RAZLIKA

37,3

41,7

4,6

-13,2

16,4

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA  2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

19.893.532

54,23

2.

8504

Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači) i indukcijske zavojnice

1.408.181

3,84

3.

9403

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

1.383.750

3,77

4.

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika; televizijski prijamnici

1.195.907

3,26

Prikazan izvoz

23.881.370

63,73

Ukupan izvoz

36.683.889

100,0

Izvor: DZS

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA  2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2935

Sulfonamidi

3.112.808

13,60

2.

    3104

Kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska

3.102.253

13,56

3.

3004

Lijekovi

1.802.761

7,88

4.

9305

Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnih brojeva 9301 do 9304

1.416.472

6,19

Prikazan uvoz

9.434.294

41,22

Ukupan uvoz

22.882.701

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja  (datum potpisivanja:1.8.2000.; objava u NN-MU:  14/2000; stupanje na snagu: 13.7.2003.; objava stupanja na snagu: 15/2003)
 • Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 30.3.2011.)  
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima  (datum potpisivanja:17.5.2010.; objava u NN-MU:  9/2010; stupanje na snagu: 27.7.2011.; objava stupanja na snagu: 10/2011)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o trgovini i gospodarskoj suradnji  (datum potpisivanja: 1.8.2000.; objava u NN-MU:  15/2000; stupanje na snagu: 1.7.2004.; objava stupanja na snagu: 6/2004)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o trgovini i gospodarskoj suradnji  (datum potpisivanja: 17.5.2010.; objava u NN-MU:  8/201; stupanje na snagu: 1.7.2013.; objava stupanja na snagu: 5/2013)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Države Izrael o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu  (datum potpisivanja: 26.9.2006.; objava u NN-MU:  11/2006; stupanje na snagu: 1.2.2007.; objava stupanja na snagu:1/2007)
 • Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Izraelske nacionalne uprave za kibernetiku Države Izraela o suradnji u području kibernetičke sigurnosti (datum sklapanja 12.9.2019., a stupio na snagu 27.9.2019.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području turizma  (datum potpisivanja: 11.5.1998.; objava u NN-MU:  12/98; stupanje na snagu: 2.5.1999.; objava stupanja na snagu: 07/99)
 • Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael  (datum potpisivanja: 11.5.1998.; objava u NN-MU:  15/2000; stupanje na snagu: 19.4.2004.; objava: 4/2004)
 • Sporazum između VRH i Vlade Države Izraela o suradnji u području poljoprivrede (datum potpisivanja: 13.11.2017.; objava u NN-MU:  3/2008; stupanje na snagu: 14.8.2018..; objava: 6/2018)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

 • Izraelsko-hrvatska gospodarska komora postoji od 2007. godine  u Izraelu.
 • U Hrvatskoj je 2010. godine osnovan Hrvatsko-izraelski poslovni klub.

Javni natječaji i sajmovi

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657