Strana tržišta

Ovdje možete pronaći osnovne gospodarske informacije o inozemnim tržištima. Odabirom države u izborniku, pruža se uvid u njihove osnovne makroekonomske i vanjskotrgovinske pokazatelje, podatke o trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom te pregled potpisanih bilateralnih ugovora iz područja gospodarstva. Za pojedina tržišta dostupne su i informacije o institucionalnoj gospodarskoj suradnji te bilateralnim udruženjima poduzetnika.
Za daljnja pitanja molimo kontaktirati: gospodarska.bilaterala@mvep.hr
 
Država:


Italija

Opći podaci

Službeni naziv:         Talijanska Republika

Glavni grad:              Rim

Površina:                    301.340 m2

Broj stanovnika:       59,5 milijuna

Službeni jezik:           talijanski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

IMF, OECD, WTO, ECO, EU i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene

(bilijuna EUR)

1,7

1,7

1,8

1,8

1,6

BDP po stanovniku (EUR)

27 700

28 400

29 000

29 680

27 500

Realni rast BDP-a (%)

0,9

1,6

1,0

0,3

-8,9

Inflacija (%)

-0,1

1,3

1,2

0,6

-0,1

Nezaposlenost (%)

12,0

11,4

10,6

10,0

9,2

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

19,6

19,8

32,8

26,5

..

Izvor: Eurostat, OECD, ISTAT (talijanski Statistički ured), The World Bank, IMF, UNCTAD

 

 

 

 

 

Struktura BDP-a: usluge 66%, industrija 22%, poljoprivreda 2%.

Najvažnije industrije: turizam, strojevi, željezo i čelik, kemikalije, prerada hrane, tekstil, motorna vozila, odjeća, obuća, keramika.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                          u milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

416,9

448,1

462,9

475,8

433,6

UVOZ

365,4

400,6

424,0

422,9

370,0

UKUPNO

782,3

848,7

886,9

898,7

803,6

RAZLIKA

51,5

47,4

38,9

52,5

63,6

Izvor: Eurostat, ISTAT (talijanski Statistički ured)

Najznačajnije zemlje izvoza u 2020 su: Njemačka 12,8%, Francuska 10,3%, SAD 9,8%, Švicarska 5,8%.

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2020 su: strojevi 18,3, vozila 7,7%, farmaceutski proizvodi 7,3%, električni strojevi i oprema 6,2%.

Najznačajnije zemlje uvoza u 2020 su: Njemačka 16,3%, Kina 8,7%, Francuska 8,5%, Nizozemska 5,9%.

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2020 su: strojevi 10,2, vozila 9,0%, električni strojevi i oprema 8,4%, mineralna goriva i ulja 8,4%.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

 

Robna razmjena

                                                                                                                               

   U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

1,7

1,9

2,1

2,1

1,8

UVOZ

2,5

2,8

3,1

3,4

2,8

UKUPNO

4,2

4,7

5,2

5,5

4,6

RAZLIKA

-0,8

-0,9

-1,0

-1,3

-1,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

1005

Kukuruz

113.931.451

 

6,1

 

2.

4401

Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama

81.325.128

 

4,4

 

3.

2710

 

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala

70.921.000

 

3,8

 

4.

4407

Drvo obrađeno po dužini

66.139.204

 

3,6

 

5.

1001

Pšenica i suražica

61.067.082

 

3,3

 

Prikazan izvoz

393 383 865

21,2

Ukupan izvoz

1.856.831.879

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2710

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala

196.666.873

 

7,0

 

2.

6115

Čarape, pletene ili kukičane

 

106.028.064

 

3,8

 

3.

7214

Šipke od željeza ili nelegiranog čelika

 

43.814.838

 

1,6

 

4.

8903

 

Jahte i ostala plovila za razonodu ili šport

42.939.046

 

1,5

 

5.

6907

Keramičke pločice i slično

40 430 240

1,4

Prikazan uvoz

429 879 061

15,3

Ukupan uvoz

2.803.903.316

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor o poticanju i zaštiti ulaganja (potpisan 05.11.1996; objava u NN-MU 4/1997; stupio na snagu 12.06.1998., objava stupanja na snagu NN-MU 10/1998)
  • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza (potpisan 29.10.1999., stupio na snagu 15. rujna 2009., u primjeni od 01. siječnja 2010.).
  • Sporazum o turističkoj suradnji (potpisan 27.06.1997.; stupio na snagu 20.08.1998.)
  • Sporazum o zračnom prijevozu (potpisan 08.07.1998.)  - nije ratificiran, u međuvremenu je RH u lipnju 2006. godine potpisala multilateralni ECAA (European Common Aviation Area) sporazum tj. Sporazum o europskom zajedničkom zračnom prostoru.


 

Bilateralna gospodarska udruženja

ACCOA (Chamber of Commerce for Central Europe): http://www.accoa.it/

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: https://mvep.gov.hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: https://mvep.gov.hr/najave-225663/225663

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: https://mvep.gov.hr/gd

Zahtjev za podršku izvozniku: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/244657